My Liantis

Verloning personeel 28 juni 2019

Nieuw bedrag voor de kilometervergoeding

De overheid maakte de nieuwe forfaitaire kilometervergoeding bekend die vanaf 1 juli 2019 van kracht is. Dit is de vergoeding die u als werkgever aan uw werknemers betaalt wanneer zij voor beroepsdoeleinden hun eigen wagen gebruiken.

Forfaitaire kilometervergoeding

De nieuwe forfaitaire kilometervergoeding bedraagt 0,3653 euro per kilometer. Voordien bedroeg deze vergoeding € 0,3573 euro. Aangezien dit een vergoeding voor kosten betreft, is deze niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en aan belastingen voor zover de vergoeding de werkelijke kosten dekt.

Als werkgever kan je kiezen hoe je deze kosten terugbetaalt:

  • ofwel betaal je het juiste bedrag terug, aan de hand van stukken die je werknemer voorlegt;
  • ofwel ken je een forfaitair bedrag toe.

Kilometervergoeding in privésector

Werkgevers uit de privésector hebben de keuze of ze de forfaitair kilometervergoeding zelf samenstellen, of het forfaitair bedrag hanteren dat de overheid voor ambtenaren toepast. Dit forfaitair bedrag is namelijk ook van toepassing in de privésector en wordt jaarlijks op 1 juli aangepast.