My Liantis

Verloning personeel 17 juni 2021

Nieuw bedrag voor de kilometervergoeding

Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe kilometervergoeding van kracht. Dat is het bedrag dat je als werkgever aan je werknemers betaalt wanneer zij hun eigen wagen gebruiken voor werkgerelateerde verplaatsingen.

Forfaitaire kilometervergoeding

Gaat je werknemer pakweg op bezoek bij een klant met zijn privéwagen? Dan moet je hem of haar als werkgever vergoeden voor die verplaatsing. De nieuwe forfaitaire, maximale kilometervergoeding hiervoor bedraagt sinds 1 juli 2021 0,3707 euro per kilometer.

Aangezien het om een compensatie voor kosten gaat, is de vergoeding niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en belastingen. Voorwaarde is wel dat het bedrag de werkelijke kosten dekt. Als werkgever kan je kiezen hoe je deze kosten terugbetaalt:

  • ofwel betaal je het juiste bedrag terug, aan de hand van stukken die je werknemer voorlegt;
  • ofwel ken je een forfaitair bedrag toe per kilometer.

Verplicht in sommige sectoren

Werkgevers uit de privésector kunnen zelf kiezen of ze de nieuwe forfaitaire kilometervergoeding van 0,3707 euro per kilometer toepassen, of toch kiezen voor een ander lager bedrag.

Sommige sectoren maken het gebruik van dit vast bedrag – vastgelegd voor federale ambtenaren – verplicht. Het gaat onder meer om het:

  • PC 152.01 voor de Vlaamse onderwijssector
  • PSC 318.02 voor de Vlaamse gezins- en bejaardenhulp
  • PSC 319.01 voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinstellingen
  • PSC 327.01 voor de Vlaamse maatwerkbedrijven (met uitzondering van de Vlaamse beschutte werkplaatsen)
  • PSC 327.03 voor de beschutte werkplaatsen van het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
  • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
  • PC 331 voor de Vlaamse welzijnssector

Werkgevers uit deze sectoren moeten dus voortaan 0,3707 euro per kilometer betalen voor verplaatsingen die werknemers afleggen met hun privévoertuig, in opdracht van de werkgever.