My Liantis

Welzijn op het werk 06 januari 2022

Het rouwverlof voor zelfstandigen

Het recht op rouwverlof werd uitgebreid. Net als werknemers hebben zelfstandigen nu ook recht op 10 dagen betaald verlof wegens het overlijden van een partner of kind.

Het rouwverlof voor zelfstandigen: wat en voor wie?

Je hebt recht op tien dagen betaald verlof (96,60 euro per dag) als je tijdelijk je beroepsactiviteit volledig onderbreekt naar aanleiding van het overlijden van je kind of echtgenoot of samenwonende partner.

Het rouwverlof is er ook voor zelfstandige ondernemers van wie het adoptiekind of pleegkind komt te overlijden. Ook als het gaat om een natuurlijk kind, adoptiekind of pleegkind van de echtgenoot of samenwonende partner, zullen zelfstandigen recht hebben op tien dagen betaald verlof.

Voor welke zelfstandigen?

Je komt in aanmerking voor het rouwverlof als je gedurende zowel de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van overlijden, als het kwartaal van overlijden van je naaste, als de kwartalen waarin je de beroepsactiviteiten onderbreekt, de volgende bijdragen verschuldigd bent:

  • Bijdragen in hoofdberoep (inclusief primostarters)
  • Bijdragen als meewerkende echtgenoot (maxi-statuut)
  • Bijdragen in bijberoep, als de wettelijke voorlopige bijdrage meer is of gelijk aan de minimumbijdrage in hoofdberoep. Zelfstandigen in bijberoep kunnen de uitkeringen rouwverlof enkel aanvragen als ze geen aanspraak kunnen maken op een gelijkaardige uitkering als loontrekkende/ambtenaar.
  • Bijdragen als zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (‘artikel 37’), als de wettelijke voorlopige bijdrage meer is of gelijk aan minimumbijdrage hoofdberoep
  • Bijdragen als 65-plusser zonder pensioen, als de wettelijke voorlopige bijdrage meer is of gelijk aan minimumbijdrage hoofdberoep

Je moet bovendien in orde zijn met de betaling van de sociale bijdragen van de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van overlijden van je naaste.

Wanneer aanvragen en opnemen?

Je kan het rouwverlof aaneensluitend of gespreid (per volledige dag) opnemen vanaf de dag van het overlijden, tot één jaar na de dag van het overlijden. Dat is meteen ook de uiterste termijn om de aanvraag in te dienen.

Je kan een aanvraag indienen via rouwverlof@liantis.be. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier (infoblad met de voorwaarden inbegrepen).

De wet die het recht op rouwverlof voor zelfstandigen vrijwaart bestaat wel als sinds 25 juli 2021. Dit betekent dat we voor het rouwverlof kunnen rekening houden met onderbrekingen vanaf 25 juli 2021.

Voor meer informatie kan je altijd je persoonlijke klantenadviseur contacteren.