My Liantis

Sociaal statuut 26 oktober 2021

Nieuw: het rouwverlof voor zelfstandigen

Er komt een uitbreiding van het recht op rouwverlof. Niet enkel werknemers hebben door de uitbreiding van de wet recht op meer dagen rouwverlof. Voor het eerst zullen ook zelfstandigen dit recht toegekend krijgen.

Het rouwverlof voor zelfstandigen: wat en voor wie?

Zelfstandigen hebben recht op tien dagen betaald verlof als ze tijdelijk hun beroepsactiviteit volledig onderbreken door het overlijden van een kind of partner.

Het rouwverlof komt er voor zelfstandige ondernemers van wie de echtgenoot of echtgenote, samenwonende partner of een natuurlijk kind, adoptiekind of pleegkind komt te overlijden. Ook als het gaat om een natuurlijk kind, adoptiekind of pleegkind van de partner, zullen zelfstandigen recht hebben op tien dagen betaald verlof.

Voor welke zelfstandigen?

Zelfstandigen zullen het rouwverlof kunnen aanvragen als zij gedurende zowel de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van overlijden, als het kwartaal van overlijden van de naaste, als de kwartalen waarin de beroepsactiviteit onderbroken wordt, de volgende bijdragen zijn verschuldigd:

  • Bijdragen in hoofdberoep (inclusief primostarters)
  • Bijdragen als meewerkende echtgenoot (maxi-statuut)
  • Bijdragen in bijberoep, als de wettelijke voorlopige bijdrage meer is of gelijk aan de minimumbijdrage in hoofdberoep. Zelfstandigen in bijberoep kunnen de uitkeringen rouwverlof enkel aanvragen als ze geen aanspraak kunnen maken op een gelijkaardige uitkering als loontrekkende/ambtenaar.
  • Bijdragen als zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (‘artikel 37’), als de wettelijke voorlopige bijdrage meer is of gelijk aan minimumbijdrage hoofdberoep
  • Bijdragen als 65-plusser zonder pensioen, als de wettelijke voorlopige bijdrage meer is of gelijk aan minimumbijdrage hoofdberoep

De zelfstandige moet bovendien in orde zijn met de sociale bijdragen van de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van overlijden van de naaste.

Wanneer aanvragen en opnemen?

Zelfstandigen kunnen het rouwverlof aaneensluitend of gespreid (per volledige dag) opnemen vanaf de dag van het overlijden tot het einde van het vierde kwartaal na het overlijden. Dat is meteen ook de uiterste termijn om de aanvraag in te dienen.

Momenteel kan het rouwverlof nog niet aangevraagd worden doordat de wetgeving nog niet in voege is. De modaliteiten zijn dus nog niet gekend. We informeren jou vanaf er meer duidelijkheid is over de praktische regeling en de uitwerking van het rouwverlof voor zelfstandigen.