My Liantis

Verloning personeel 10 januari 2023

Nieuw maximumbedrag fietsvergoeding

Sinds 1 januari 2023 is er een nieuw maximumbedrag voor de fietsvergoeding van kracht. Dat is het bedrag dat je als werkgever aan je werknemers kan betalen voor verplaatsingen van hun woonplaats naar het werk met de fiets. In bepaalde sectoren is het verplicht om een fietsvergoeding uit te betalen, en soms zelfs niet alleen voor het woon-werkverkeer, maar ook voor andere verplaatsingen met de fiets in opdracht van de werkgever.

Nieuw maximumbedrag

Het nieuwe maximumbedrag van de fietsvergoeding bedraagt sinds 1 januari 2023 0,27 euro per afgelegde kilometer.

Dit is het maximumbedrag dat toegekend kan worden zonder dat daar RSZ-bijdragen en belastingen op verschuldigd zijn. Als dit bedrag overschreden wordt, dan wordt deze vergoeding als loon beschouwd en onderworpen aan RSZ-bijdragen en belastingen.

Verplicht in sommige sectoren

Werkgevers uit de privésector kunnen zelf kiezen of ze de nieuwe forfaitaire fietsvergoeding van 0,27 euro per kilometer toepassen. Ze kunnen ook kiezen om een ander, lager bedrag uit te betalen aan hun medewerkers.

Voor sommige sectoren is de uitbetaling van dit maximumbedrag verplicht. Het gaat onder meer om de volgende sectoren:

 • PC 117-211 voor de petroleumsector
 • PC 133 voor de tabaksector
 • PSC 140.05 voor de verhuissector
 • PC 152.01 voor de Vlaamse onderwijssector
 • PC 307 voor de verzekeringsmakelaars
 • PC 309 voor de beursvennootschappen
 • PC 314 voor het kappersbedrijf en schoonheidszorgen
 • PSC 319.01 voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinstellingen
 • PSC 329.01 voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
 • PSC 329.02 voor de socio-culturele sector van de Franstalige Gemeenschap
 • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
 • PC 331 voor de Vlaamse welzijnssector
 • PC 332 voor de Franstalige welzijnssector
 • PC 337 (voor de non-profitsector)

  Let op: niet van toepassing voor de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB).

 • PC 341 voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.

Werkgevers uit deze sectoren moeten dus voortaan 0,27 euro per kilometer betalen aan hun medewerkers voor verplaatsingen die zij afleggen met hun fiets. In sommige sectoren moeten ook voor de verplaatsingen vergoed worden die medewerkers met hun fiets afleggen in opdracht van de werkgever.