My Liantis

Welzijn op het werk 14 maart 2022

Nieuw onderzoek: impact fysiek zwaar werk op oudere werknemers

Een nieuw, Deens onderzoek dat recent verscheen, onderzocht wat de invloed van leeftijd is op het verband tussen fysieke arbeid en langdurig ziekteverzuim. Wat blijkt? Oudere medewerkers die fysiek zwaar werk doen, zijn dubbel zoveel langdurig ziek ten opzichte van even oude collega’s die minder belastend werk doen.

Deense studie

Deense onderzoekers* besloten om 69.117 werknemers uit de algemene beroepsbevolking gedurende 2 jaar te volgen. Dat gebeurde in de periode van 2012 tot 2018. Deze medewerkers mochten niet langdurig afwezig geweest zijn tijdens de laatste 52 weken vóór het eerste interview. De medewerkers vulden zelf in hoeveel procent van de werktijd ze moesten tillen, trekken/duwen, repetitief werken, werken in ongunstige houdingen, of staand of geknield werken.

Het gewogen gemiddelde van deze ergonomische risico’s leverde een ‘ergonomie-index’ op. Een gemiddelde score van meer dan 30, was de definitie van fysiek zwaar werk.

De resultaten

Bij jonge medewerkers (20 jaar) vertoonde de groep die fysiek zwaar werk deed 17% meer langdurige ziekte dan de groep die geen fysiek zwaar werk hoefde te verzetten. Dit verschil nam toe met de leeftijd tot 57% meer langdurig ziekteverzuim bij de 40-jarigen en tot 109% voor de 60-jarigen die fysiek zwaar werk verrichtten. Dat is meer dan dubbel zoveel. De impact van de fysieke belasting neemt dus duidelijk toe met de leeftijd.

“Dit toont aan dat bedrijven het best overwegen om de fysieke werkvereisten aan te passen aan de capaciteit van werknemers in verschillende leeftijdsgroepen”, klinkt het bij Liantis.

Belangrijke lessen uit het onderzoek

Bij Liantis zien we twee belangrijke zaken die we kunnen leren uit dit onderzoek:

  1. In het kader van langer werken is er vanuit de overheid zeker een beleid nodig om de fysieke werkeisen aan te passen aan de leeftijd van de werknemer én de capaciteiten van oudere werknemers.
  2. Bij langdurige ziekte gaat het vaak over de psychosociale factoren, depressieve symptomen en gezonde leefstijl. Het effect van fysiek zwaar werk op langdurig verzuim staat hier vaak los van, voor de groep 40-ers en 60-ers. Een effectieve aanpak voor langdurig zieken moet dus zeker ook oog hebben voor ergonomie.

*High physical work demands have worse consequences for older workers: prospective study of long-term sickness absence among 69 117 employees. Lars Louis Andersen,1 ,2 Jacob Pedersen, 1 Emil Sundstrup, 1 Sannie Vester Thorsen, 1 Reiner Rugulies (Fysiek zwaar werk en langdurige ziekte - Ergonomie site)