My Liantis

Verloning personeel 26 november 2021

Nieuw ontwerp van sectoraal akkoord voor de bouwsector (PC 124)

Er is een nieuw ontwerp van het sectoraal akkoord voor de bouwsector (PC 124) voor de periode 2021-2022. In deze cao werd onder andere bepaald dat je jouw arbeiders een consumptiecheque moet toekennen. We zetten alle nieuwigheden uit het akkoord voor jou op een rij.

Coronapremie: 150 of 300 euro consumptiecheques

Als werkgever moet je jouw medewerkers volgens het ontwerp van het nieuw akkoord een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques en dit uiterlijk op 15 december 2021.

Je moet de premie toekennen aan iedere arbeider die minstens 1 dag effectief tewerkgesteld is geweest in het 2e kwartaal van 2020 en die nog in dienst is op het moment van de uitbetaling van de coronapremie. Kende je al eerder een coronapremie toe? Dan wordt deze in mindering gebracht van de sectorale coronapremie.

Deze premie bestaat uit 2 delen:

  • Basispremie van 150 euro voor alle arbeiders.
  • Supplementaire premie van 150 euro (bovenop basispremie): als je onderneming geen verlies maakte in 2020 (code 9901) en dit op niveau van de technische bedrijfseenheid (TBE).

Voor de beoordeling van de voorwaarde voor de supplementaire premie wordt verwezen naar de goedgekeurde jaarrekening waarin het 2e kwartaal 2020 vervat zit.

 

Andere belangrijke maatregelen

Natuurlijk staan er in het akkoord nog heel wat andere, belangrijke maatregelen:

  • De minimumlonen en werkelijk betaalde lonen stijgen met 0,4% vanaf 1 december 2021. We passen de lonen automatisch voor jou aan zodra we de effectieve bedragen van de nieuwe loonbarema’s kennen.
  • Er wordt een eenmalige premie van 130 euro toegekend onder de vorm van ecocheques op 15 december 2021. Als je op ondernemingsvlak al het maximumbedrag van 250 euro hebt toegekend, dan moet je voor je werknemers een ander gelijkwaardig voordeel toekennen.
  • De huidige stelsels SWT en tijdskrediet worden aangepast aan de wettelijke bepalingen.
  • Er wordt een stappenplan uitgetekend voor de harmonisering van het sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders en bedienden tegen 2030.
  • Er is een verhoging van de bedragen van de bestaanszekerheidsregelingen.
  • De functieclassificatie en loontoeslagen worden tegen 30 juni 2022 gemoderniseerd.
  • Aan de bevoegde minister wordt gevraagd om de regeling voor de wegenbouwers (280 uren fiscaal voordeel – wordt momenteel uitgewerkt in de wetgeving) uit te breiden naar arbeiders die spoorwegactiviteiten uitvoeren.