My Liantis

Verloning personeel 02 december 2021

Nieuw ontwerpakkoord voor het paritair comité voor de elektriciens (PC 149.01)

Er is ontwerpakkoord voor de arbeiders binnen het paritair comité voor de elektriciens (PC 149.01) voor de periode 2021-2022. In het ontwerpakkoord werd onder andere bepaald dat je jouw medewerkers een coronapremie moet toekennen.

Coronapremie: 300 euro consumptiecheques als basispremie en 100 euro variabel

Er is een basispremie van 300 euro die je als werkgever moet toekennen aan je werknemers en een variabel gedeelte van 100 euro voor ondernemingen die geen bedrijfsverlies (code 9901) hebben geleden in 2020.

Om aanspraak te kunnen maken op de coronapremie moet de werknemer in dienst zijn op 30 november 2021. Daarnaast moet de werknemer ook minstens 1 dag effectief tewerkgesteld geweest zijn in het tweede kwartaal van 2020 om aanspraak te kunnen maken op deze premie.

De coronapremies worden uiterlijk op 15 december 2021 uitgereikt.

Als je in jouw onderneming al een coronapremie hebt toegekend, dan wordt deze in mindering gebracht van de hierboven vermelde bedragen. Dit geldt enkel voor de coronapremies die werden toegekend na 6 juni 2021. Op ondernemingsniveau kan je onderhandelen om de premie op te trekken tot 500 euro.

 

Andere belangrijke maatregelen 

Natuurlijk staan er in het akkoord nog heel wat andere, belangrijke maatregelen: 

 • De baremieke/effectieve betaalde lonen stijgen met 0,4% vanaf december 2021. De ondernemingen met alternatieve invulling hebben tot 31 maart 2022 de tijd om deze loonsverhoging toe te passen. We passen de lonen automatisch voor jou aan zodra we de effectieve bedragen van de nieuwe loonbarema’s kennen. 
 • Vanaf 1 januari 2022 wordt de drempel voor de toekenning van het mobiliteitsverlof verlaagd naar 40.000 km per jaar.    
 • Het fonds voor bestaanszekerheid zal de indexatie van volgende aanvullende vergoedingen voorzien:
 • Indexering van de aanvullende vergoedingen met 1,62% op 1 december 2021.
 • Daarnaast wordt er ook een verlenging en verbetering voorzien van de tussenkomst in de kosten voor kinderopvang. Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 geldt het volgende:
 • Tussenkomst van 4 euro per dag per kind, met een maximum van 400 euro per jaar per kind, dit voor kinderen tot de leeftijd van 3 jaar. Het moet gaan om een opvang die wordt erkend door Kind en Gezin. De tussenkomst gebeurt op basis van het fiscaal attest.
 • Daarnaast is er ook een tussenkomst kinderen die op de dag van de opvangsactiviteit jonger zijn dan 14 jaar ( of jonger dan 21 jaar zijn, als het kind een zware handicap heeft) in het kader van voorschoolse of schoolse opvang
 • De sector engageert zich om een classificatiecommissie op te richten met betrekking tot de functieclassificatie. Daarnaast zal het ook een werkgroep installeren over ongezond en gevaarlijk werk.
 • Voor de eindejaarspremie wordt er gestreefd naar een integratie van beide systemen die vandaag bestaan. Een integratie voorziet 1 systeem waarbij de premie wordt betaald door het Fonds voor bestaanszekerheid.
 • Er is een uitbreiding van het collectief recht op vorming en opleiding naar 3 dagen gemiddeld per VTE per kalender jaar. Er is geen scholingsbeding mogelijk voor een opleiding waarvoor aan de werkgever een premie werd toegekend en er is ook geen beding mogelijk voor verplichte opleiding tot 30 juni 2023.
   
 • Een verhoging van het voorziene aantal voorziene overuren is mogelijk. De grens wordt dan opgetrokken naar een maximum van 180 overuren (voordien 120 overuren). Deze verhoging moet doorgevoerd worden op ondernemingsvlak door middel van cao of toetredingsakte. Voor werkgevers die het systeem van de verhoging van de vrijwillige overuren kiezen kunnen daarnaast ook nog opteren om maximaal 40 relance-vrijwillige overuren te laten presteren. Dit met een maximum van 220 uur in totaal.

  Daarnaast kan de werkgever ook kiezen om het systeem van de 120 vrijwillige overuren toe te passen zonder verhoging op ondernemingsvlak en daarnaast nog te kiezen voor 100 relance-vrijwillige overuren. Hier ook weer met een maximum van 220 uur in totaal.

 • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar en werknemers en zwaar beroep uitoefenen kunnen vanaf dat zij 55 jaar oud zijn in een landingsbaan met uitkering stappen. Dit geldt zowel voor wie zijn loopbaan vermindert met een vijfde, als voor wie deze met de helft vermindert. Dit is mogelijk tot en met 30 juni 2023
 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar voor werknemers met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en met een loopbaan van 37 jaar voor vrouwen in 2021.   
    
  Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met:   
  • een lange loopbaan van 40 jaar; 
  • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar; 
  • een zwaar beroep of nachtarbeid én een loopbaan van 33 jaar. 

Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een beperking is mogelijk vanaf 58 jaar. 

Verder wordt er ook ingetekend op de bepalingen omtrent vrijstelling van beschikbaarheid.