My Liantis

Verloning personeel 19 november 2021

Nieuw sectoraal akkoord voor de papier- en kartonbewerking

Er is een nieuw sectoraal akkoord voor de papier- en kartonbewerking (PC 136 en PC 222) voor de periode 2021-2022. De grote nieuwkomer is de coronapremie, maar er zijn nog heel wat andere belangrijke nieuwigheden. We zetten ze allemaal voor jou op een rij.

Coronapremie: consumptiecheques ter waarde van 200 euro

Als werkgever moet je jouw medewerkers volgens het nieuwe sectorale akkoord een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques ter waarde van 200 euro. Deze premie moet je schenken aan elke werknemer die aan de slag was tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 (effectieve plus gelijkgestelde prestaties) als je aan beide voorwaarden voldoet: (1)  je hebt geen bedrijfsakkoord bereikt tegen 17 december 2021 en (2) je hebt geen tussenkomst genoten van het Fonds voor de Bestaanszekerheid in het kader van de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor de eindejaarspremie 2020.

Andere belangrijke maatregelen

Naast de coronapremie zitten er in het akkoord nog heel wat andere, belangrijke maatregelen:

 • De minimumlonen stijgen vanaf 1 januari 2022 met 0,07 euro per uur voor de arbeiders, en met 11,55 euro per maand voor de bedienden.
  • De andere lonen verhogen met 0,4% vanaf diezelfde datum, met een minimumbedrag van 0,07 euro per uur voor de arbeiders en minstens 11,55 euro per maand voor de bedienden. Bovendien ontvangen je medewerkers in januari 2022 eenmalig ecocheques ter waarde van 150 euro. Je onderneming kan een alternatief voorzien tegen 17 december 2021.
De loonsverhoging voor je personeel passen we in januari toe en de betaling van de ecocheques gebeurt samen met de loonberekening van januari. Verkies je een alternatief? Laat dan uiterlijk op 3 december via het invulformulier aan je klantenadviseur weten dat je een bedrijfsakkoord gesloten hebt.
 • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar, een zwaar beroep of die 20 jaar nachtarbeid verrichten (of die medisch arbeidsongeschikt zijn in PC 124), kunnen in een landingsbaan met uitkering stappen als ze jonger zijn dan 60. Zowel voor wie zijn loopbaan vermindert met een vijfde, als wie vermindert tot een halftijdse betrekking, is dat mogelijk vanaf 55 jaar.
 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 37 jaar in 2021 voor vrouwen.
  • Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met
   • een lange loopbaan van 40 jaar;
   • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar,
   • een zwaar beroep of nachtarbeid (of medische arbeidsongeschiktheid in PC 124) én een loopbaan van 33 jaar.
  • Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap is mogelijk vanaf 58 jaar.  
 • De gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de eindejaarspremie wordt verlengd in 2021, evenals de tussenkomst van het Fonds voor de Bestaanszekerheid voor de bedrijven die voldoen aan de criteria.
 • De fietsvergoeding van 0,12 euro wordt verhoogd tot 0,20 euro per kilometer vanaf 1 november 2021.
 • De syndicale premie voor de bedienden wordt in het kader van de harmonisering verhoogd tot 120 euro vanaf refertejaar 2021 en tot 130 euro vanaf refertejaar 2022.
 • De aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid (niet wegens overmacht corona) stijgt vanaf 1 januari 2022 naar 6,65 euro per dag
 • Vanaf 2022 wordt het anciënniteitsverlof toegekend vanaf het kalenderjaar waarin de werknemers 10 jaar dienst in de onderneming bereiken (en niet langer 15 jaar dienst).
 • De bijdrage van 0,10% van de brutolonen voor de vorming en opleiding van risicogroepen wordt verlengd.
 • Vanaf 2021 wordt het collectief opleidingsrecht uitgebreid naar zes dagen per VTE (gemiddeld) per twee jaar.