My Liantis

Verloning personeel 20 december 2021

Nieuw sectoraal akkoord voor de zelfstandige kleinhandel

Er is een nieuw sectoraal akkoord voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201) voor de periode 2021-2022. De grote nieuwkomer is de coronapremie, maar er zijn nog heel wat andere belangrijke nieuwigheden. We zetten ze allemaal voor jou op een rij.

Coronapremie

Als werkgever moet je jouw medewerkers volgens het nieuw sectoraal akkoord een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques. Deze premie moet je schenken aan elke werknemer die in dienst was op 30 november 2021 en die in je onderneming heeft gewerkt tussen 1 december 2020 en 30 november 2021. Bovendien moet je bedrijf winst gemaakt hebben in (2019 en) 2020.

Het bedrag van de coronapremie zal onder meer afhangen van de bedrijfswinst in 2019 en 2020. Dit kan je verifiëren aan de hand van je inkomsten (voor aftrek van rente en belastingen of ‘EBIT’) onder de code 9901 van je resultatenrekening. Je accountant kan je hierin bijstaan.

Uiterlijk op 31 december 2021 moet je aan jouw medewerkers meedelen of je de coronapremie al dan niet zal toekennen. 

Andere belangrijke maatregelen

Naast de coronapremie zitten er in het akkoord nog heel wat andere, belangrijke maatregelen:

 • Het gemiddelde minimale maandinkomen, de barema’s en de werkelijk betaalde maandlonen stijgen vanaf 1 januari 2022 met acht euro per maand.  We passen de lonen automatisch voor jou aan zodra we de effectieve bedragen van de nieuwe loonbarema’s kennen.
 • In december 2021 wordt een éénmalige premie van 56 euro bruto toegekend.
 • Vanaf 2022 wordt de eindejaarspremie berekend op basis van de werkelijk gepresteerde en gelijkgestelde dagen (in de cao betreffende de eindejaarspremie).
 • De minimumgrens van twee kilometer voor de tussenkomst van de werkgever in de kosten van openbaar vervoer wordt geschrapt.
 • Het maximumbedrag voor de vergoeding van de verplaatsing met ander openbaar vervoer dan het treinverkeer (wanneer de prijs in verhouding tot de afstand staat) wordt verhoogd tot 80% van de werkelijke vervoerprijs.
 • De cao’s rond tijdskrediet worden verlengd voor ondernemingen met minstens twintig werknemers.
 • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar, een zwaar beroep of die 20 jaar nachtarbeid verrichten (of die medisch arbeidsongeschikt zijn in PC 124), kunnen in een landingsbaan met uitkering stappen als ze jonger zijn dan 60. Zowel voor wie zijn loopbaan vermindert met een vijfde, als wie vermindert tot een halftijdse betrekking, is dat mogelijk vanaf 55 jaar.
 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 37 jaar in 2021 voor vrouwen.

  Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met:

  • een lange loopbaan van 40 jaar;
  • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar, mits ondernemings-cao
  • een zwaar beroep of nachtarbeid (of medische arbeidsongeschiktheid in PC 124) én een loopbaan van 33 jaar, in ondernemingen die vijf of meer werknemers tewerkstellen.

Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap is mogelijk vanaf 58 jaar. 

 • Vanaf 2021 wordt het collectief opleidingsrecht uitgebreid naar vijf dagen per voltijdsequivalent VTE (gemiddeld) per twee jaar. Dit geldt niet voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers.