Nieuw systeem Vlaams opleidingsverlof in september van start

Vanaf 1 september 2019 treedt het gloednieuwe systeem ‘Vlaams opleidingsverlof’ in werking. Dit systeem vervangt de gekende regeling van het betaald educatief verlof. Start je werknemer in het nieuwe schooljaar met een opleiding? Dan moet hij gebruik maken van het opleidingsverlof. Enkel als je medewerker al vroeger een opleiding startte die hij in september verderzet, kan hij nog tot eind december 2021 gebruik maken van het educatief verlof.

4 minuten leestijd Opleiding en ontwikkeling 31 juli 2019

Hervorming oud systeem

Werknemers in de privésector hebben het recht om tijdens een bepaalde periode afwezig te zijn op het werk om een erkende opleiding te volgen, terwijl ze ondertussen verder loon krijgen. Na de opleiding krijgt de werkgever, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitair bedrag terugbetaald als compensatie.

Vroeger had deze regeling de naam ‘betaald educatief verlof’. Maar de Vlaamse regering besloot om het systeem te hervormen en het de nieuwe naam ‘Vlaams opleidingsverlof’ te geven. Bepaalde krachtlijnen van beide systemen zijn gelijk, maar toch zijn er heel wat verschillen. Voor alle duidelijkheid: in Brussel en Wallonië blijft het oude systeem wel bestaan.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

De opleidingen die in aanmerking komen voor het nieuw systeem, moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Ze krijgen ook een grondige screening. Concreet kan een werknemer gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof als:

 • Hij een loopbaangerichte opleiding volgt. Dat is een opleiding die een werknemer opneemt die loopbaanbegeleiding volgt. De opleiding moet ook vermeld staan in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Hij een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt.
 • Hij examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie, of examens aflegt in het kader van een ervaringsbewijs.

Om makkelijk te weten welke opleidingen in aanmerking komen, bestaat er nu een opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Hierin vind je alle arbeidsmarktgerichte opleidingen terug.

Maximaal 125 uren

Bij Vlaams opleidingsverlof mag de werknemer op jaarbasis maximaal 125 uur van het werk afwezig zijn voor opleidingen die een verplichte aanwezigheid vereisen. Op hoeveel uren hij concreet recht heeft, hangt af van de effectieve duur van de opleiding en de tewerkstellingsbreuk van de werknemer.

Voor die tewerkstellingsbreuk kijkt de wetgever naar de maand september. Als de werknemer in september voor minstens 50% werkt(e), dan is er recht op Vlaams opleidingsverlof. Als hij in september minder dan 50% werkt(e), dan heeft hij enkel recht op het verlof als de opleiding in een latere maand start én als de werknemer in die startmaand meer dan 50% werkt.

Voor opleidingen waar de medewerker niet regelmatig aanwezig moet zijn, geldt er een forfaitair recht:

 • Opleidingen gebaseerd op studiepunten (hoger onderwijs): 
  • 4 uur opleidingsverlof per studiepunt

   Uitzondering:  HBO5-opleidingen: 6 uur opleidingsverlof per studiepunt tot en met het schooljaar 2021-2022
 • Opleidingen gebaseerd op lestijden (volwassenenonderwijs):
  • aantal uren opleidingsverlof conform het voorziene aantal lestijden van de opleiding
 • Het afleggen van examens bij de examencommissie: 
  • 8 uur opleidingsverlof per examen
 • Het afleggen van examens voor erkenning van verworven competenties:
  • 16 uur opleidingsverlof

Sanctie

De werknemer is verplicht om de opleiding nauwgezet te volgen. Doet hij dit niet, dan kan hij de eerstvolgende keer dat hij recht heeft op Vlaams opleidingsverlof maar een beroep doen op 75% van het totaal aantal verlofuren.

Digitale aanvraag

De grootste wijziging in het nieuwe systeem, is dat de werkgever vanaf nu een digitale aanvraag moet indienen om een terugbetaling te krijgen.

Om deze digitale flow op te starten, moet de werkgever - of zijn gemandateerde - binnen de drie maanden na de start van de opleiding de terugbetaling aanvragen bij de Vlaamse Overheid via het WSE-loket. Daarnaast moet de werkgever per kwartaal het correct aantal gevolgde uren ingeven in de DmfA (Liantis staat je hier graag in bij). De school waar de werknemer de opleiding volgt, laadt zelf de getuigschriften op.

Op basis van al deze gegevens bekijkt de overheid of je recht hebt op een terugbetaling, en op hoeveel precies. Het is de bedoeling om de terugbetaling via dit nieuw systeem sneller te laten verlopen. Papieren dossiers en een vast indieningsmoment voor de aanvraag tot terugbetaling, behoren dankzij dit nieuwe systeem dus tot het verleden.

Hulp nodig bij jouw aanvraag voor terugbetaling? Liantis helpt je graag verder!

Contacteer ons

Relevante artikels

Lees zeker ook ...