My Liantis

Sociaal statuut 16 december 2020

Wat is er nieuw voor zelfstandigen in 2021?

De start van een nieuw jaar brengt zoals gewoonlijk enkele nieuwigheden en wijzigingen van bestaande regels met zich mee. We lijsten even op wat je in 2021 kan verwachten voor het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Verlenging van het crisis-overbruggingsrecht tot 31 maart 2021

De huidige steunmaatregelen voor zelfstandigen lopen eind van dit jaar af. De regering kondigde wel een verlenging aan van het crisis-overbruggingsrecht tot minstens 31 maart 2021.

Je leest er hier meer over.

Versoepelingen klassiek overbruggingsrecht

Ook voor het klassiek overbruggingsrecht worden er tijdelijk soepelere voorwaarden aangekondigd. Dat is bemoedigend nieuws voor zelfstandigen die hun zaak failliet zien gaan of zelf stoppen wegens economische moeilijkheden. Moet je je activiteiten tijdelijk onderbreken door de coronacrisis, maar heb je geen recht op het crisis-overbruggingsrecht? Ook dan belangt dit nieuws jou aan. Wat wijzigt er?

  • Je zal als startende zelfstandige sneller in aanmerking komen voor het klassiek overbruggingsrecht.
  • Je zal de steun onder bepaalde voorwaarden toch kunnen combineren met een andere uitkering.
  • Verder zullen de kwartalen waarin je het overbruggingsrecht geniet, ook meetellen voor je pensioen.
  • Er komt een uitzondering op de maximale toekenningsperiode van 12 (of 24) maanden.

De versoepelingen zijn tijdelijk en zouden gelden voor alle stopzettingen en onderbrekingen van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021.

Betalingsuitstel voor je sociale bijdragen als zelfstandige

Tot en met 14 december 2020 kon je een betalingsuitstel aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van 2018 die in de loop van 2020 betaald moesten worden. Die bijdragen zal je in 2021 moeten betalen, samen met de bijdragen van 2021 zelf. Lukt dat niet? Dan kan je vragen om de betaling van je uitgestelde sociale bijdragen van 2020 te spreiden over 12 extra maanden.

Verhoging van het pensioen

Op 1 januari 2021 stijgen de minimumpensioenen met 2,65%. Heb je een volledige loopbaan van 45 jaar, dan zal je minimumpensioen als alleenstaande 1.325,92 euro per maand bedragen in plaats van 1.291,69 euro. Het minimumgezinspensioen zal op 1.656,88 euro uitkomen in plaats van op 1.614,10 euro.

Ook in 2022, 2023 en 2024 zal het minimumpensioen met telkens 2,65% stijgen. Dat is trouwens niet alleen goed nieuws voor wie binnenkort met pensioen gaat, maar ook voor wie al gepensioneerd is.

Naast het minimumpensioen bestaat ook het gewone ‘proportionele’ pensioen, dat berekend wordt in verhouding tot je inkomsten waarop je sociale bijdragen betaalde. Tot nu toe hield de pensioendienst bij de berekening van je pensioen als zelfstandige maar rekening met 69% van je werkelijke inkomen. Dat komt door de zogenaamde correctiecoëfficiënt.

Op 1 januari 2021 wordt die correctiecoëfficiënt afgeschaft. Hij geldt dus niet meer voor loopbaanjaren vanaf 2021. Daardoor levert elk loopbaanjaar vanaf 2021 ruim 40% extra pensioen op (voor wie uiteindelijk een proportioneel pensioen ontvangt).

Meer info lees je in dit artikel.

Vaderschaps- en geboorteverlof van 10 naar 15 dagen

Vanaf 2021 heb je als zelfstandige vader of zelfstandige meemoeder recht op 15 dagen geboorteverlof. De uitkering bedraagt 83,26 euro per dag. In 2023 zal het geboorteverlof opnieuw met vijf dagen verlengd worden.

Adoptie- en pleegouderverlof met een week verlengd

Vanaf 2021 hebben beide adoptieouders elk recht op zes weken adoptieverlof, aangevuld met twee weken die ze vrij mogen verdelen – in plaats van één extra week sinds 2019. Adoptieouders kunnen er dus voor kiezen om elk zeven weken verlof op te nemen, of de ene ouder neemt zes weken en de andere acht weken. Ook voor pleegouders wordt het verlof met een week verlengd.

Geen fiscale aftrek meer van verhogingen voor te laat betaalde bijdragen

In 2021 (inkomstenjaar 2020) zal je in de personenbelasting geen verhogingen door laattijdige betaling van je sociale bijdragen meer kunnen aftrekken. Sinds 2020 zijn dergelijke verhogingen en andere boetes namelijk niet langer fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Liantis zal ze dan ook niet meer vermelden op het fiscaal attest.