My Liantis

Sociaal statuut 01 juli 2021

Nieuwe berekeningswijze voor het zelfstandigenpensioen

Dat het pensioen van zelfstandigen op dezelfde manier zal worden berekend als dat van werknemers, is een mijlpaal voor het sociaal statuut van de zelfstandige. Tot voor kort werd bij de pensioenberekening voor zelfstandigen een correctiecoëfficiënt toegepast, waardoor hun jaarinkomen maar voor 69% meetelde. Begin juni 2021 werd een wetsontwerp aangenomen dat de correctiecoëfficiënt afschaft, waardoor het jaarinkomen van de zelfstandige voor 100% zal meetellen, net zoals bij werknemers.

Historische ongelijkheid ten einde

De correctiecoëfficiënt werd in de jaren 80 ingevoerd, omdat de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers veel hoger lagen dan die voor zelfstandigen. Maar door de jaren heen zijn de bijdragen die werknemers en zelfstandigen betalen ongeveer gelijk getrokken, waardoor het onderscheid in pensioenopbouw niet meer te rechtvaardigen was.

Wanneer kan je genieten van de verhoogde pensioenopbouw?

Hoewel de nieuwe regeling met terugwerkende kracht wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2021, zal ze pas haar uitwerking hebben op zelfstandigen die hun rustpensioen vanaf 1 januari 2022 opnemen. De pensioendiensten kijken automatisch na wie aan de voorwaarden voldoet. Als zelfstandige hoef je hier zelf niets voor te ondernemen. 

  • Hogere pensioenopbouw vanaf 2021

Het zelfstandigeninkomen zal vanaf 2021 en de daaropvolgende jaren aanleiding geven tot een hogere pensioenopbouw. Het pensioenbedrag voor de jaren tot en met 2020 wordt wel nog volgens de oude regeling berekend, met toepassing van de correctiecoëfficiënt dus.

  • Rustpensioen ten vroegste op 1 januari 2022

De verhoogde pensioenopbouw is enkel van toepassing voor zelfstandigen die op 1 januari 2022 of later met pensioen gaan. Gaat het rustpensioen vroeger in, dan is de oude regeling sowieso van toepassing.

Wat is de impact?

Algemeen kunnen we zeggen dat voor alle pensioenvormende jaren na 1 januari 2021 elke netto belastbare euro als zelfstandige evenveel proportioneel pensioen zal opleveren als 1 euro brutoloon als werknemer.

Toch zal de nieuwe berekeningswijze niet voor iedereen voelbaar zijn: zelfstandigen die recht hebben op het gewaarborgd minimumpensioen of zelfstandigen die dit jaar nog met pensioen gaan, zullen niets merken van de afschaffing van de coëfficiënt.

Voor wie op 1 januari 2022 zijn pensioen opneemt en dus als eerste kan instappen in het nieuwe systeem, zal het effect ook eerder beperkt blijven. De nieuwe berekeningswijze zal maar op één loopbaanjaar worden toegepast, namelijk op 2021.

Wie daarentegen aan het begin van zijn loopbaan staat, zal ten volle van het effect van de maatregel kunnen genieten.

Zelfstandigen die nieuwsgierig zijn naar de impact op hun persoonlijk pensioenbedrag, kunnen dat nagaan via My Pension. Het online portaal van de overheid houdt namelijk al rekening met de afschaffing van de correctiecoëfficiënt.