My Liantis

Sociaal statuut 09 januari 2020

Nieuwe bijdragetabel 2020

Naar jaarlijkse gewoonte is onze bijdragetabel geüpdatet met de cijfers van 2020. 

Zijn er nieuwigheden?

Dit jaar zijn er geen nieuwigheden in de berekening van de sociale bijdragen van zelfstandige ondernemers. Dankzij onze bijdragetabel kom je makkelijk te weten hoeveel jouw bijdragen kunnen bedragen in 2020.

We herhalen kort de belangrijkste veranderingen van de afgelopen jaren:

 • Het bijdragepercentage is gedaald van 22% tot 20,5%.
 • Studenten betalen onder het statuut van student-zelfstandige geen sociale bijdrage zolang hun netto belastbaar jaarinkomen lager is dan 6.996,88 euro (cijfer 2020).
 • Sinds 2018 zijn er extra verminderingsdrempels waarop je een verlaagde voorlopige bijdrage kan betalen. Een zelfstandige in hoofdberoep heeft dankzij deze toevoeging nu de keuze uit de volgende drempels (cijfers 2020):
  • 13.993,78 euro
  • 17.631,06 euro
  • 22.213,74 euro
  • 27.987,56 euro
  • 39.580,39 euro
  • 55.975,11 euro
 • Ook sinds 2018 kunnen starters in hoofdberoep, de zogenaamde primostarters, terugvallen op een verlaagde minimumbijdrage tijdens de eerste 4 kwartalen van aansluiting. Dit jaar bedraagt deze minimumbijdrage 384,99 euro per kwartaal (berekend op een netto belastbaar jaarinkomen van 7.226,46 euro).

Handige tools voor boekhouders en accountants

Via onze website en op ons online portaal My Liantis kan je de sociale bijdragen van je klanten simuleren en optimaliseren. Deze tools worden eveneens up-to-date gebracht. Tegen eind januari vind je ook daar al de nieuwe cijfers!