My Liantis

Welzijn op het werk 11 maart 2022

Nieuwe generieke gids: aanpassingen coronamaatregelen op de werkvloer

Sinds 7 maart 2022 gelden er nieuwe, soepelere coronamaatregelen op de werkvloer. Die dag trad de nieuwe, negende versie van de Generieke Gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’  in werking. Vooral rond de mondmaskerplicht en social distancing zijn er enkele belangrijke veranderingen.

Gefaseerde maatregelen

De nieuwste versie van de Generieke Gids ziet er beduidend anders uit dan de vorige 8 versies. Dat komt omdat de maatregelen op de werkvloer vanaf nu automatisch afhangen van de fase waarin de pandemie zich bevindt. Bedrijven kunnen op deze manier al anticiperen op toekomstige maatregelen.

Er bestaan drie fases:

  1. De waakzaamheidsfase (groene fase): maatregelen om de verspreiding van een virus te beheersen en uitbraken te voorkomen. 
  2. De interventiefase (oranje fase): maatregelen om de verspreiding van een virus te beperken. 
  3. De kritische fase (rode fase): maatregelen om een epidemische noodsituatie in te dijken en om een sluiting van de onderneming te vermijden. 

Deze drie fases kregen bewust een andere naam dan die uit de coronabarometer, om verwarring te voorkomen. De maatregelen in de gele fase van de coronabarometer komen dus niet per se overeen met de maatregelen in de waakzaamheidsfase van de Generieke Gids.

Opvallende veranderingen

Momenteel zitten we in de eerste fase: de waakzaamheidsfase. Dit houdt in dat je met deze zaken rekening moet houden:

  • Wat mondmaskers betreft, is het enkel nog aanbevolen om een exemplaar te dragen wanneer het onmogelijk is om voldoende afstand tussen personen te bewaren bij verplaatsingen in de onderneming. Zeker als personen elkaar moeten kruisen.
  • Social distancing is in alle fases van de generieke gids een vereiste. Zo zegt de gids dat je in de waakzaamheidsfase zoveel als mogelijk voldoende afstand moet garanderen.
  • Ventilatie: in elke fase is het belangrijk dat je de CO2-concentraties onder het vastgelegd niveau houdt, dus ook in de waakzaamheidsfase.

Soms zijn er slechts kleine verschillen tussen de aanbevelingen in de waakzaamheidsfase en die in de interventiefase. Bepaalde nuances moeten dus nog verder toegelicht worden.

Toch strengere maatregelen?

Bepaalde sectoren kunnen beslissen om toch strengere maatregelen te nemen dan diegene die in de Generieke Gids vermeld staan. Ook als onderneming kan je op basis van een risicoanalyse beslissen om strengere maatregelen door te voeren. Belangrijk: een bedrijf of organisatie kan echter nooit soepelere maatregelen doorvoeren op bedrijfsniveau dan de regels die vermeld staan in de Generieke Gids of in sectorale afspraken.