My Liantis

Verloning personeel 19 december 2019

Nieuwe grensbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht in 2020

Naar jaarlijkse gewoonte past de wetgever de bedragen aan die niet voor loonbeslag of -overdracht in aanmerking komen. Die nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2020.

Algemeen loonbeslag en loonoverdracht

Voor de uitvoering van loonbeslagen en loonoverdrachten gelden vanaf 1 januari 2020 de volgende beroepsinkomensgrenzen:

Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand

Beslagbaar gedeelte (procentueel)

Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal)

< = € 1.138

Niet beslagbaar

Niets

€ 1.138,01 -  € 1.222

Beslagbaar voor 20%

€ 16,80

€ 1.222,01 -  € 1.349

Beslagbaar voor 30%

€ 38,10

 € 1.349,01 -  < = € 1.475

Beslagbaar voor 40%

€ 50,40

>€ 1.475

Onbeperkt beslagbaar

Onbeperkt

Voorbeeld Een werknemer met een nettoloon van 1.480 euro houdt in 2020 bij beslag of overdracht van zijn loon dus altijd een beschermd minimum van netto 1.369,70 euro (= 1.470 - 16,80 - 38,10 - 50,40 - 5) over.

Bedrag niet voor beslag of overdracht

Het bedrag dat niet voor beslag of overdracht vatbaar is, wordt vermeerderd met een geïndexeerd en afgerond bedrag van 70 euro per kind ten laste van de persoon van wie het loon onderhevig is aan beslag of overdracht.

Kinderen worden maar beschouwd als ‘ten laste’ van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht als de eigen inkomsten van die kinderen ónder de volgende bedragen blijven:

Status

2020 (in euro)

Samenwonende

3.226

Alleenstaande

4.660

Gehandicapt kind

5.908

Ongeldig

Voor alle duidelijkheid herinneren we je eraan dat bovenstaande grenzen van gedeeltelijke onbeslagbaarheid niet gelden in de gevallen van:

  • beslag of overdracht door onderhoudsschulden;
  • een loondelegatie;
  • een collectieve schuldenregeling.

In deze situaties komt het volledige nettoloon van de werknemer in aanmerking voor de betaling van de schuldeiser.