Nieuwe loongrenzen Arbeidsovereenkomstenwet

Op 1 januari 2024 stijgen de loongrenzen van het concurrentiebeding, het scheidsrechterlijk beding en het scholingsbeding uit de Arbeidsovereenkomstenwet. Dit komt door de jaarlijkse indexering.

2 minuten leestijd Verloning personeel 03 april 2024

Wat verandert er concreet?

Loongrenzen van het concurrentiebeding van arbeiders en bedienden (art. 65 en 104 Arbeidsovereenkomstenwet)

Wanneer het bruto jaarloon van je bediende of arbeider niet hoger ligt dan 41.969 euro, wordt sinds 1 januari 2024 het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst als niet-bestaande beschouwd.

Ligt het bruto jaarloon tussen 41.969 euro en 83.939 euro? Dan mag het beding alleen worden toegepast op de categorieën van functies of functies die door een in het paritair (sub)comité gesloten cao bepaald zijn.

Is het bruto jaarloon hoger dan 83.939 euro, dan is er een rechtsgeldig concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst, behalve voor de functies die bij een in het paritair (sub)comité gesloten cao uitgesloten zijn of in uitzonderlijke gevallen via een ondernemings-cao.


Loongrenzen van het scheidsrechterlijk beding van bedienden (art. 69 Arbeidsovereenkomstenwet)

Er geldt een verbod voor werknemers en werkgevers om er zich vooraf toe te verbinden om geschillen die uit de overeenkomst kunnen ontstaan, voor te leggen aan scheidsrechters.

Vanaf 1 januari 2024 is dit niet van toepassing op bedienden van wie het bruto jaarloon hoger is dan 83.939 euro en wanneer die zich met het dagelijks beheer van de onderneming bezighouden of beheerverantwoordelijkheid dragen in een afdeling of bedrijfseenheid van de onderneming.
 

Loongrenzen betreft de toepassing van het scholingsbeding (art. 22 Arbeidsovereenkomstenwet)

Het scholingsbeding wordt vanaf 1 januari 2024 als onbestaande beschouwd wanneer het bruto jaarloon van de werknemer niet hoger is dan 41.969 euro.

Deze loonvoorwaarde is niet geldig wanneer het gaat over een opleiding voor het uitvoeren van een functie die in de lijst van knelpuntberoepen staat.

Geïndexeerd bedrag in 2024Impact op
41.969 euroconcurrentiebeding en scholingsbeding (art. 22bis, 65 en 104 Arbeidsovereenkomstenwet)
83.939 euroconcurrentiebeding en scheidsrechterlijk beding (art. 65 en 69 Arbeidsovereenkomstenwet)