My Liantis

Personeelsbeleid 11 april 2018

Nieuwe principes mobiliteitsbudget goedgekeurd

Op 16 maart keurde de Ministerraad de grote principes van een nagelnieuwe regelgeving rond het mobiliteitsbudget goed. Hierdoor kunnen werknemers met een bedrijfswagen op termijn hun wagen voordelig omruilen voor een mobiliteitsbudget.

Niet verwarren met de cash for car-regeling

Belangrijk om weten is dat de nieuwe reglementering rond het mobiliteitsbudget, naast de eveneens nieuwe spelregels rond de mobiliteitsvergoeding bestaat. Bij die mobiliteitsvergoeding beschikt de werknemer enkel over de mogelijkheid om zijn wagen in te ruilen voor een cash-vergoeding. Bij het mobiliteitsbudget kan de werknemer ook voor andere opties kiezen.

De krijtlijnen van het mobiliteitsbudget

De werkgever kan zijn werknemer niet opdringen om voor een mobiliteitsbudget te kiezen. De keuze om de wagen in te ruilen, is dus volledig vrijwillig.

Om te bepalen voor welk budget iemand zijn bedrijfswagen kan inruilen, zal de wetgever vertrekken vanuit het concept van de totaalkost van die bedrijfswagen voor de werkgever. Die totaalkost wordt aangeduid als de Total Cost of Ownership (TCO). Waaruit die TCO precies zal bestaan, is nog niet duidelijk.

Eenmaal het budget bepaald en toegekend is, kan de werknemer kiezen hoe hij dat bedrag besteedt binnen een wettelijk vastgelegd systeem van pijlers.

  • Binnen pijler 1 kan de werknemer kiezen voor een milieuvriendelijkere wagen;
  • de werknemer kan binnen pijler 2 ook kiezen voor duurzame vervoersmiddelen en diensten (fietsen, openbaar vervoer, carpooling);
  • Ten slotte kan de werknemer in pijler 3 ook kiezen voor een restsaldo in cash.

Elk van deze pijlers zal zijn eigen interessante behandeling op gebied van sociale bijdragen en belastingen hebben. 

Hold your horses

Ondanks de uitgebreide hoerastemming, kunnen we nog niet aan de slag met het mobiliteitsbudget. De principiële beslissing moet immers nog in een wet vertaald worden. De ervaring leert dat het wetgevend proces via het parlement lang duurt en dat er nog heel wat punten en komma’s – en soms meer dan dat - gewijzigd worden.

We houden uiteraard verder de vinger aan de pols en informeren u zo snel mogelijk als er meer concreet nieuws is.