My Liantis

Personeelsbeleid 22 september 2019

Overeenkomst alternerende opleiding: nieuwe regels

Sinds 1 september 2019 gelden enkele nieuwe regels bij een overeenkomst alternerende opleiding. Bij zo’n overeenkomst kan een leerling een opleiding volgen en ondertussen praktijkervaring opdoen op de werkvloer.

Wat is een overeenkomst alternerende opleiding (OAO)?

De overeenkomst alternerende opleiding is een overeenkomst tussen een leerling, een school (of opleidingscentrum) en een erkende onderneming. Met zo’n overeenkomst kan de leerling naast zijn theoretische opleiding ook praktijkervaring opdoen op de werkvloer. Dit systeem geldt enkel in Vlaanderen.

Wanneer je in je onderneming een leerling laat meedraaien, maak je als werkgever bovendien kans op een doelgroepvermindering voor de medewerker die hem of haar begeleidt.

Nieuwe voorwaarden voor de mentor

Om een leerling te kunnen opleiden met een OAO, moet je onderneming een erkenning krijgen. Deze erkenning krijg je pas als je aan enkele voorwaarden voldoet. Zo moet je een mentor aanduiden die de opleiding van de leerling op de werkplek begeleidt en opvolgt.

Deze mentor moet:

  1. van onberispelijk gedrag zijn. Vanaf 1 september 2019 moet je dit aantonen met een uittreksel uit het strafregister.
  2. minstens 25 jaar oud zijn en 5 jaar praktijkervaring in het beroep kunnen aantonen.
  3. een mentoropleiding volgen. Dit is een bijkomende voorwaarde die geldt voor nieuwe OAO-aanvragen vanaf 1 september 2019. De mentoropleiding moet je medewerker leren om leerlingen goed te coachen, te motiveren, bij te sturen en te evalueren.

Nieuwe vakantieregeling voor leerlingen

Sinds 1 september 2019 geldt ook een nieuwe vakantieregeling voor de leerlingen. Zo hebben de leerlingen in het OAO-systeem elke schoolvakantie (herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie) vrijaf. Dan mogen ze dus niet meedraaien op de werkvloer. Deze nieuwe regeling geldt altijd, ongeacht de plaats waar de leerling les volgt of wanneer de overeenkomst afgesloten werd (voor of na 1 september 2019).

Voor deze vastgelegde vakantiedagen krijgt de leerling geen vakantiegeld. Maar omdat hij of zij wel degelijk vakantierecht opbouwt – dat de leerling verplicht ook moet opnemen in de vakantieperiodes – zal hij of zij dus toch betaald worden op sommige dagen van de schoolvakanties.

Bekijk alle doelgroepverminderingen met RSZ-korting.