My Liantis

Welzijn op het werk 24 juni 2022

Nieuwe regels rond akoestiek in open kantoorruimtes

Een van de grote problemen met open kantoorruimtes is de moeilijkheid om twee taken te combineren: mondelinge communicatie en geconcentreerd individueel werk. Vaak geeft dit aanleiding tot spanningen tussen medewerkers die zich willen concentreren terwijl anderen net moeten communiceren om hun werk uit te voeren. Eind vorig jaar verscheen er een nieuwe norm over akoestiek in open kantoorruimtes die richtlijnen bevat over hoe je daar het best mee omgaat.

 

Nieuwe norm

NBN ISO 22955:2021 bevat technische aanbevelingen voor het bereiken van een goede akoestiek in open kantoorruimten. Deze norm houdt rekening met de activiteiten die medewerkers er moeten uitvoeren. Zo bevat het document concrete richtwaarden voor onder andere achtergrondlawaai, demping en verval voor zes types van kantoorruimtes.

Deze richtwaarden kan de werkgever of preventie-adviseur mee opnemen in een lastenboek bij het ontwerp van een nieuwe kantoorruimte. Ze kunnen ontwerp- en planningsbeslissingen ondersteunen vanaf het ontwerp tot de effectieve ingebruikname. Bovendien leggen ze een solide basis voor de communicatie tussen de betrokken partijen.

Akoestisch design

Verder bevat de norm aanbevelingen voor het akoestisch design van kantoorruimtes. Werkplekken moeten gegroepeerd worden op basis van de mate van samenwerking. Verschillende teams met verschillende taken hou je dus wel het best gescheiden.

De routes naar de ondersteunende ruimten (denk maar aan de koffiecorner of het printlokaal) moeten zo kort mogelijk zijn voor de groepen die deze ruimten het vaakst gebruiken. Een open ruimte deel je dus het best in, in kleinere ruimtes die je indien mogelijk ook kan afsluiten met een deur. Een alternatief om structuur te brengen zijn akoestische wanden of schermen.

‘Breinvriendelijk kantoor’

De ISO 22955 is een meerwaarde voor het ‘breinvriendelijk kantoor met focus’ (artikel van Theo Compernolle).

Een breinvriendelijk kantoor met focus brengt eerst de noden van de werknemers en teams in kaart. Vervolgens moet je een analyse maken om de beste omgeving te creëren voor de medewerkers. Er zijn 4 types van werk: concentreren, communiceren, samenwerken en recupereren. Het is belangrijk om deze taken niet te willen mixen in dezelfde ruimte. Concentreren of werken met focus zonder afleiding vormt daarbij de basis. Dat is immers de voorwaarde om te komen tot een goede communicatie en samenwerking.