My Liantis

Sociaal statuut 18 mei 2020

Nieuwe taxireglementering sinds 1 januari 2020 in Vlaanderen

Sinds 1 januari 2020 geldt er een nieuwe taxireglementering in Vlaanderen. Er is steeds meer vraag naar een goedkoop en flexibel alternatief voor de particuliere wagen. Bovendien blijft de komst van alternatieve taxidiensten, zoals Uber, niet uit. De oude wetgeving was bijgevolg niet langer flexibel genoeg voor de hedendaagse moderne samenleving. De Vlaamse Overheid werkte daarom een nieuwe reglementering uit.

Wat is de IBP-vergunning?

De Vlaamse regering wil verschillende soorten vergunningen in Vlaanderen overzichtelijker te maken. Daarom koos ze voor één vergunning individueel bezoldigd personenvervoer die vier soorten diensten omvat:

 • straattaxi (hier valt bijvoorbeeld luchthavenvervoer onder)
 • standplaatstaxi
 • ceremonieel vervoer (kan enkel voor huwelijken, begrafenissen, ...)
 • openbaar vervoer-taxi: hier gaat het om vervoer op maat dat verloopt via de mobiliteitscentrale op basis van vraag en aanbod. 

Zo kan de uitbater van een taxidienst op een flexibele manier zijn voertuig(en) inzetten. Daarnaast voorziet de nieuwe regelgeving dat alle taxi’s hun tarief vrij mogen bepalen. Gemeentes kunnen echter het aantal standplaatsen en de tarieven voor standplaatstaxi’s beperken. 

De nieuwe reglementering zorgt ook voor een grotere basisbereikbaarheid. Taxi’s zullen klanten overal kunnen oppikken (met uitzondering van de omgeving van standplaatsen en luchthavens).

Wanneer kom je in aanmerking voor een IBP-vergunning?

Een exploitant vraagt een IBP-vergunning steeds aan bij de gemeente waar hij de taxidienst uitbaat. Om de vergunning te verkrijgen moet hij of zij aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • De exploitant mag geen criminele, correctionele straf of veroordeling hebben opgelopen. Dat bewijs je aan de hand van een recent uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel moet minder dan drie maanden oud zijn.
 • De exploitant moet voor de activiteit van taxidienst correct geregistreerd zijn in de KBO. 
 • De exploitant moet aantonen dat hij voldoende kennis van het Nederlands heeft.
 • Er moet ook een bewijs van solvabiliteit voorgelegd worden. Dat kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat je de eigenaar bent van de wagen of deze afbetaalt op een correcte manier.

Afhankelijk van de dienst die de exploitant aanbiedt, zijn er bijkomende voorwaarden. Voor een standplaatstaxi is er bijvoorbeeld nog een machtiging van de gemeente vereist.

Wat is de bestuurderspas?

Vanaf 1 juli 2020 heeft elke (taxi)chauffeur die in het Vlaamse Gewest, onder eigen naam of in loondienst rijdt, een bestuurderspas nodig. Dit geldt ook wanneer de chauffeur enkel ceremonieel vervoer uitbaat.

De bestuurderspas vraagt de chauffeur aan bij de gemeente waar hij of zij gedomicilieerd is. De voorwaarden voor het verkrijgen van een bestuurderspas zijn o.a. :

 • Een bewijs van medische keuring (rijgeschiktheidsattest - maak een afspraak).
 • Een geldig rijbewijs.
 • Een recent uittreksel uit strafregister. Dit uittreksel moet jaarlijks aangeleverd worden opdat de bestuurderspas geldig blijft.
 • Een bewijs dat de chauffeur voldoende Nederlands spreekt.

Geldigheidsduur en kostprijs IBP-vergunning en bestuurderspas

Beide vergunningen zijn vijf jaar geldig zolang de exploitant en de chauffeurs aan de voorwaarden voldoen. De geldigheidsduur van een machtiging standplaats kan nooit de geldigheidsduur van IBP-vergunning overschrijden.

Het jaarlijkse basisbedrag van de retributie bedraagt 350 euro per voertuig vermeld in de akte. Voor milieuvriendelijke wagens die aan de normen van 2025 beantwoorden bedraagt dit minder (250 euro).

De bestuurderspas kost 20 euro. Dat is een eenmalige kost, tenzij de chauffeur verhuist en een nieuwe pas moet aanvragen. Zodra de chauffeur een gerechtelijke veroordeling heeft opgelopen of wanneer hij verhuist, moet dit onmiddellijk worden doorgegeven aan de gemeente. De aanvraag van een nieuwe bestuurderspas, zelfs al is de oude pas nog niet vervallen, is opnieuw 20 euro.

Wat als je al een vergunning hebt?

Als een exploitant nog taxivergunningen volgens de vroegere wetgeving in zijn bezit heeft, kan hij ervoor kiezen om ze verder te zetten volgens de voorwaarden en strafbepalingen van de oude wetgeving. Zodra een van die taxivergunningen vervalt, moet de exploitant dan één IBP-vergunning aanvragen die alle vroegere vergunningen vervangt. 

Je mag ook  meteen een nieuwe vergunning aanvragen om extra diensten te kunnen verlenen en dus een groter publiek aan te trekken.

Wat geldt er in andere gewesten?

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest en het Waals gewest is de wetgeving niet gewijzigd.