My Liantis

Verloning personeel 14 maart 2019

Omschakeling naar het zomeruur: wat met nachtarbeid?

Tijdens de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart schakelen we over op het zomeruur en draaien we alle klokken een uur vooruit: 2 uur wordt 3 uur. Medewerkers die nachtdienst hebben, moeten dus een uur minder werken. Moet jij ze als werkgever betalen voor dat bijkomend uur?

Ploegenarbeid

De gevolgen van het zomeruur op het loon van werknemers die in ploegen werken - en niet forfaitair per maand betaald worden -  liggen vast in de NAR-cao nr. 30:

  • De werknemer die bij de omschakeling naar het winteruur ook in de nachtploeg werkte, ontvangt nu het loon voor 8 werkuren, ook al presteert hij er eigenlijk 7. De werkgever betaalde aan deze werknemer tijdens de nacht van de omschakeling naar het winteruur het loon voor 8 arbeidsuren, hoewel de werknemer toen 9 uren presteerde.
  • de werknemer die enkel bij de omschakeling naar het zomeruur ’s nachts werkt en dus niet werkt bij de omschakeling naar het winteruur, ontvangt nu het loon voor 8 uren. Deze werknemer ontvangt dus het loon voor de uren vermeld in het uurrooster.

Geen ploegenarbeid

De werknemers die niet in ploegen werken, vallen niet onder het toepassingsgebied van de NAR-cao nr. 30. Deze werknemers ontvangen het loon volgens hun werkelijke prestaties.

Voorbeeld

Een werknemer werkt in de nacht van 30 op 31 maart van 22 tot 6 uur.

Ploegenarbeid
(NAR-cao nr. 30)

Zomeruur én winteruur

Enkel zomeruur

Enkel winteruur

Telkens loon voor 8 uren

 

Loon voor 8 uren

Loon voor 9 uren

Geen ploegenarbeid

Zomeruur

Winteruur

Loon voor 7 uren

Loon voor 9 uren