My Liantis

Verloning personeel 05 oktober 2021

Omschakeling naar het winteruur: wat met nachtwerk?

Tijdens de nacht van 30 op 31 oktober schakelen we over op het winteruur. We draaien dus alle klokken een uur terug en 3 uur wordt plots 2 uur. Medewerkers die nachtdienst hebben, moeten dus een uur extra werken. Moet jij ze als werkgever betalen voor dat bijkomend uur?

Ploegenarbeid

De gevolgen van het winteruur op het loon van werknemers die in ploegen werken - en niet forfaitair per maand betaald worden -  liggen vast in de NAR-cao nr. 30:

  • De werknemer die bij de omschakeling naar het zomeruur ook in de nachtploeg werkte, ontvangt nu het loon voor 8 werkuren, ook al presteert hij er eigenlijk 9. De werkgever betaalde aan deze werknemer tijdens de nacht van de omschakeling naar het zomeruur het loon voor 8 arbeidsuren, hoewel de werknemer toen slechts 7 uren presteerde.
  • De werknemer die enkel ’s nachts werkt bij de omschakeling naar het winteruur, en dus niet bij de omschakeling naar het zomeruur, ontvangt nu het loon voor 9 uren. Deze werknemer ontvangt dus het loon voor de effectief gewerkte uren.

Geen ploegenarbeid

De werknemers die niet in ploegen werken, vallen niet onder het toepassingsgebied van de NAR-cao nr. 30. Deze werknemers ontvangen het loon volgens hun werkelijke prestaties.

Voorbeeld Een werknemer werkt in de nacht van 30 op 31 oktober van 22 tot 6 uur.

Ploegenarbeid
(NAR-cao nr. 30)

Zomeruur én winteruur

Enkel zomeruur

Enkel winteruur

Telkens loon voor 8 uren

 

Loon voor 8 uren

Loon voor 9 uren

Geen ploegenarbeid

Zomeruur

Winteruur

Loon voor 7 uren

Loon voor 9 uren