My Liantis

Verloning personeel 06 december 2022

Ongeziene indexcijfers in 2022

Begin 2022 kon niemand voorspellen wat we uiteindelijk zagen gebeuren met de indexcijfers: verschillende factoren zorgden voor een ongeziene inflatie. Toch lijkt de sterkste stijging nu wel voorbij en stabiliseert de situatie geleidelijk aan. Het ziet er dus naar uit dat 2023 iets rustiger wordt, al valt dat nog even af te wachten. Het is nu vooral uitkijken naar het definitieve indexcijfer voor PC 200, maar het staat nu al vast dat de lonen flink zullen stijgen.   

Spilindex voor overheidswedden en sociale uitkeringen

De spilindex werd het afgelopen jaar maar liefst vijf keer overschreden. Bij elke overschrijding stijgen de sociale uitkeringen met 2%. De lonen van ambtenaren volgen telkens een maand later.

De laatste overschrijding was er nog in november. Hierdoor ronden we 2022 af met een aanpassing van de pensioenen, minimumlonen, enz. met  2%. Én gaan we 2023 in met eenzelfde verhoging van de wedden van het overheidspersoneel.

In 2023 verwacht het Federaal Planbureau maar één overschrijding van de spilindex, in mei. Maar dat is voorlopig nog even koffiedik kijken.  

Verwachte indexatie voor PC 200

Met argusogen volgden we dit jaar ook de ongekende stijging van het verwachte indexcijfer in het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200). Tot april wezen de voorspellingen op een stijging van 4 à 5%.  Rond juni steeg de verwachting naar 7%, met daarna een steile klim naar een ongeziene 10%.

De laatste vooruitzichten van het Federaal Planbureau van 6 december voorspellen een aanpassing van de lonen in PC 200 op 1 januari 2023 van 11,06%. De definitieve cijfers vernemen we normaal in de week van 19 december.

Naar alle verwachting – maar onder het grootste voorbehoud – zal de indexatie op 1 januari 2024 een pak lager liggen met een (erg) voorlopig cijfer van 3,17%.