My Liantis

Personeelsbeleid 16 oktober 2018

Opeenvolgende dagcontracten in de uitzendsector: aangepaste voorwaarden

Werkgevers kunnen uitzendkrachten laten werken met opeenvolgende dagcontracten. Sinds 1 oktober gelden daarvoor aangepaste voorwaarden. Met deze vernieuwingen wil de wetgever misbruik tegengaan.

Nood aan flexibiliteit

Het is enkel toegelaten voor een werkgever om opeenvolgende dagcontracten te gebruiken, als deze werkgever de nood aan flexibiliteit kan bewijzen.

Om aan deze voorwaarde te voldoen, moet hij voortaan één van deze drie zaken aantonen:

  • Het werkvolume is afhankelijk is van externe factoren;
  • Het werkvolume fluctueert sterk;
  • De nood aan dagcontracten is gekoppeld aan de aard van de opdracht.

Informatie overlegorganen

De werkgever moet de ondernemingsraad - of de vakbondsafvaardiging als er geen ondernemingsraad is - elk semester informeren over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. Zo moet de werkgever hen concreet inlichten over: 

  • Het aantal opeenvolgende dagcontracten in het vorige semester;
  • Het aantal uitzendkrachten dat in het voorgaande semester met opeenvolgende dagcontracten aan de slag was;
  • De nood aan flexibiliteit aan de hand van statisch onderbouwd bewijs. De werkgever kan ook aantonen dat hij alternatieven heeft onderzocht voor het gebruik van opeenvolgende dagcontracten.

Wanneer de ondernemingsvertegenwoordigers van de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging erom vragen, moet de werkgever hen ook informeren over het aantal uitzendkrachten per schijf van opeenvolgende dagcontracten.

De werkgever moet de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging bovendien jaarlijks raadplegen over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid en de motivatie om blijvend gebruik te maken van opeenvolgende dagcontracten.

Misbruik tegengaan

Met deze informatie- en raadplegingsverplichting wil de wetgever misbruik bestrijden en ervoor zorgen dat het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid afneemt.