My Liantis

Sociaal statuut 26 juni 2020

Overbruggingsrecht: check op welke rekening de uitkering werd gestort

Ontving je tijdens de coronacrisis het overbruggingsrecht? Controleer dan zeker eens op welke rekening de uitkering werd gestort. Het overbruggingsrecht is namelijk een persoonlijke vergoeding. Ontvang je ze op de rekening van jouw vennootschap, dan kan het zijn dat je er dubbel op wordt belast. 

Persoonlijke vergoeding

Het overbruggingsrecht wordt persoonlijk toegekend. Ook bij vennootschappen is de uitkering bedoeld voor de bedrijfsleiders en niet voor de vennootschap zelf. De vergoeding wordt dan ook belast als vervangingsinkomen in de personenbelasting. Je krijgt de fiscale fiche 281.18, ook als de vergoeding op de vennootschapsrekening werd gestort.

Want het kan zijn dat het sociaal verzekeringsfonds jouw privérekeningnummer niet heeft. De sociale bijdragen worden bijvoorbeeld betaald door de vennootschap. Of je hebt bij jouw aanvraag je persoonlijke rekeningnummer niet meegegeven.

Vermijd dubbele belasting

Is de overbruggingsuitkering gestort op het rekeningnummer van je vennootschap, dan zal ze twee keer worden belast: in jouw personenbelasting én in de vennootschapsbelasting. Om dat te vermijden kan je het bedrag tegenboeken als tegoed of het doorstorten naar je persoonlijke rekening.

Vermeld er dan duidelijk bij dat het om een doorstorting van het overbruggingsrecht gaat. Zo kan er bij een eventuele controle snel worden vastgesteld dat het geen loon is. De vennootschap zal er dan geen bedrijfsvoorheffing op moeten betalen. Ook een fiche 281.20 zal niet nodig zijn.