My Liantis
Moet je je zaak sluiten en heb je mogelijk recht op een dubbele uitkering? Let er dan zeker op dat je bij je aanvraag de juiste optie kiest, namelijk “verplichte onderbreking opgelegd door de overheid”. Als je zelf niet rechtstreeks verplicht bent te sluiten maar je activiteiten in grote mate afhankelijk zijn van sectoren waarvoor een verplichte sluiting geldt, kies dan voor de optie “onderbreking omdat mijn activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van sectoren die (gedeeltelijk) verplicht gesloten zijn”. Kies dus niet voor de relance-uitkering, want die levert je slechts een lager bedrag op. Je kan de relance-uitkering bovendien niet combineren met het crisis-overbruggingsrecht. | Vous êtes contraint d’interrompre votre activité et vous avez éventuellement droit à une double prestation? Dans ce cas, assurez-vous de choisir la bonne option en faisant votre demande, c'est-à-dire "l'interruption obligatoire imposée par le gouvernement". Si vous n'êtes pas directement obligé de fermer votre entreprise mais que vos activités dépendent principalement de secteurs soumis à une fermeture obligatoire, choisissez alors l'option "interruption parce que mon activité dépend principalement de secteurs qui sont (partiellement) fermés obligatoirement". Ne choisissez surtout pas le droit passerelle de soutien à la reprise, car le montant est moins élevé. De plus, le droit passerelle de soutien à la reprise n’est pas cumulable avec le droit passerelle de crise.

Sociaal statuut 09 november 2020

Overbruggingsrecht in de coronacrisis

Tot 31 december 2020 gelden door de coronacrisis soepelere regels voor de toekenning van het overbruggingsrecht. We zetten alles hier voor jou op een rij. Ook in 2021 zal je nog kunnen rekenen op financiële steun, al zal het systeem er wat anders uitzien en gebaseerd zijn op een omzetdaling. We informeren je zodra we meer details kennen.

Verschillende vormen

We onderscheiden drie vormen van crisis-overbruggingsrecht, met een even hoog uitkeringsbedrag:

 1. Het crisis-overbruggingsrecht ter ondersteuning van zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten. Lees de details hieronder.
 2. Het crisis-overbruggingsrechtsrecht ter ondersteuning van zelfstandigen die afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren. Lees de details hieronder.
 3. Is jouw zaak niet verplicht gesloten en ben je niet afhankelijk van een verplicht gesloten sector, dan kan je rekenen op de relance-uitkering ter ondersteuning van jouw heropstart. Deze vorm van overbruggingsrecht wordt toegekend aan zelfstandigen die op 3 mei 2020 verplicht gesloten waren of op wie de maatregelen dezelfde impact hadden. We hebben een afzonderlijke webpagina met meer informatie over de relance-uitkering.

Voor andere zelfstandigen: ben je door de coronacrisis verplicht je activiteiten volledig te onderbreken (bijvoorbeeld in het geval van quarantaine zonder symptomen, jouw klanten of leveranciers komen uit een buitenlandse rode zone …), dan kan je het klassieke overbruggingsrecht aanvragen. Hiervoor gelden strengere voorwaarden en het bedrag kan lager uitvallen, omdat de uitkering per week onderbreking wordt toegekend. 

Dubbel overbruggingsrecht in oktober, november en december

Nu er opnieuw strengere maatregelen gelden, hebben zelfstandigen die daardoor worden getroffen recht op bijkomende steun, in de vorm van een dubbele uitkering overbruggingsrecht. Om te kijken wie hiervoor in aanmerking komt, maken we een onderscheid tussen vier situaties:

 1. Je bent rechtstreeks verplicht gesloten: altijd een dubbele uitkering.
 2. Je bent afhankelijk van een verplicht gesloten sector en je beslist om je activiteiten volledig te onderbreken: een dubbele uitkering.
 3. Je bent afhankelijk van een verplicht gesloten sector, maar je blijft wel werken (bijvoorbeeld om particuliere klanten te bedienen): een normale, enkele uitkering.
 4. Je vraagt de relance-uitkering als steun bij je heropstart: een normale, enkele uitkering.

Let op: om als afhankelijk van een gesloten sector te worden beschouwd, moet minstens 60% van je activiteiten met verplicht gesloten sectoren verbonden zijn. Je hoeft geen bewijsstukken bij je aanvraag te voegen (hou ze ter beschikking voor een eventuele controle), maar het moet wel uit de motivering van jouw aanvraag blijken.

 

Dien eerst een aanvraag in voor het gewone crisis-overbruggingsrecht

Het dubbele overbruggingsrecht kan je nog niet aanvragen, want het parlement moet de wet daarover nog goedkeuren. Bovendien moeten we onze informaticatoepassingen nog aanpassen om jouw aanvraag juist te kunnen verwerken.

Maar Liantis vindt het belangrijk om de normale, enkele crisisuitkering waar je sowieso recht op hebt, wel al onmiddellijk uit te betalen. We raden je daarom aan om toch al het normale, enkele overbruggingsuitkering aan te vragen, daarna:

 • Behoor je tot de rechtstreeks verplicht gesloten sectoren: zodra het mogelijk is, betalen we automatisch het resterende bedrag uit. Je ontvangt kort daarvoor een nieuwe beslissing van ons. Je hoeft dus zelf geen extra stappen te ondernemen.
 • Zelfstandigen afhankelijk van verplicht gesloten sectoren: zodra onze informaticatoepassing daarvoor klaar is, nemen we contact met je op om na te gaan of je al je activiteiten hebt onderbroken of je verder bent blijven werken. Zo weten we of je in aanmerking komt voor een enkele of dubbele uitkering. Het heeft geen zin om dit nu al te laten weten.

Hou er dus rekening mee dat het nog enkele weken kan duren voor we het supplement kunnen uitbetalen.

Je behoort tot een rechtstreeks verplicht gesloten sector

Ben je in de loop van oktober, november of december verplicht om te sluiten, dan heb je automatisch recht op een dubbel overbruggingsrecht. Ook wanneer je restaurant of koffiebar nog afhaalmaaltijden en afhaaldranken aanbiedt, heb je als rechtstreeks verplicht gesloten zelfstandige recht op het dubbele overbruggingsrecht.

Aandachtspunten wanneer je verschillende zelfstandige activiteiten uitoefent:

 • Oefen je twee of meer nauw verwante zelfstandige activiteiten uit (bijvoorbeeld een restaurant of frituur en een foodtruck) waarbij een van deze activiteiten verplicht onderbroken is, dan word je als gedeeltelijk verplicht gesloten beschouwd en heb je recht op de dubbele uitkering.
 • Maar oefen je twee of meer niet-verwante zelfstandige activiteiten uit (bijvoorbeeld de uitbating van een café en van een voedingswinkel), dan word je niet als verplicht gesloten beschouwd. Mogelijk heb je wel recht op een relance-uitkering.

De omvorming van een bestaande activiteit is toegelaten, denk aan een restaurant dat tijdens de periode van verplichte sluiting een afhaalservice invoert.

Verderop vind je meer informatie over de combinatie van verschillende types zelfstandige activiteiten en van het overbruggingsrecht met uitkeringen of met arbeid als werknemer of ambtenaar.

Je bent afhankelijk van verplicht gesloten sectoren mét volledige onderbreking

Ben je als zelfstandige afhankelijk van een verplicht gesloten sector en beslis je om je activiteiten volledig te onderbreken? Dan heb je recht op een dubbele uitkering.

 • Voor de maand oktober: je hebt recht op een dubbele uitkering wanneer je van 19 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2020 jouw zelfstandige activiteiten volledig hebt onderbroken.
 • Uitzondering voor de maand oktober, voor zelfstandigen die afhankelijk zijn van een sector die op een latere datum verplicht werd gesloten (raadpleeg onze webpagina over de verplicht gesloten sectoren): je moet je activiteiten onderbroken hebben vanaf de datum waarop de sector waarvan je afhankelijk bent verplicht werd gesloten. Zo moest alle vrijetijdsinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten op 26 oktober 2020 en in de andere regio’s op 29 oktober 2020.
 • Voor de maand november:
  • Ben je afhankelijk van een sector die in oktober al moest sluiten? Je hebt recht op een dubbele uitkering wanneer je van 1 november 2020 tot en met 30 november 2020 je activiteit volledig onderbreekt (mag de sector waarvan je afhankelijk bent vóór 30 november 2020 heropenen, dan volstaat het dat je je activiteit tot die datum volledig onderbreekt).
  • Ben je afhankelijk van een sector die pas in de loop van november gesloten is? Je moet jouw activiteiten onderbreken vanaf de datum waarop de sector waarvan je afhankelijk bent, verplicht werd gesloten. Voor niet-essentiële winkels is dat bijvoorbeeld op 2 november 2020, voor vakantieparken op 3 november 2020.
 • Voor de maand december: Je hebt recht op een dubbele uitkering wanneer je activiteit onderbroken is van 1 december 2020 tot de datum waarop de sector waarvan je afhankelijk bent mag heropenen.

Voorbeeld: een brouwer of wijnhandelaar die 75% van zijn omzet bij de horeca haalt en 25% van zijn omzet bij particulieren, moet kiezen:

 • Hij blijft actief zodat hij zijn particuliere klanten kan bedienen: hij heeft recht op de normale, enkele crisisuitkering (als zelfstandige die afhankelijk is van een sector die verplicht gesloten is) of op de relance-uitkering als steun bij z’n heropstart.
 • Hij sluit vanaf 1 november 2020 volledig (en zolang de strengere maatregelen duren) en zet zolang zijn eventuele productie stop: hij heeft recht op een dubbele uitkering voor november en december. Om ook in oktober recht te hebben op een dubbele uitkering, moet hij al sinds 19 oktober 2020 gesloten zijn en elke productie hebben gestaakt.

Je bent afhankelijk van verplicht gesloten sectoren zonder volledige onderbreking

Ben je als zelfstandige afhankelijk van een verplicht gesloten sector maar blijf je (deels) werken? Dan heb je nooit recht op een dubbele uitkering. Je behoudt wel het recht op een normale, enkele uitkering.

Relance-overbruggingsrecht als steun bij jouw heropstart

Vraag je het relance-overbruggingsrecht aan als steun bij jouw heropstart? Dan heb je nooit recht op een dubbele uitkering. Je hebt wel recht op een normale, enkele uitkering.

Crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting of omdat je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector: voor wie?

Als je in België bijdragen verschuldigd bent en je tot een van de volgende categorieën behoort, kan je het volledige overbruggingsrecht aanvragen:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters;
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) en 65-plussers zonder pensioen, die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Dit geldt ook wanneer je pas na 1 januari 2019 startte of wanneer je nog onbetaalde sociale bijdragen hebt.

Zelfstandigen uit de volgende categorieën hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een half overbruggingsrecht:

 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling met bijberoep (art. 37);
 • student-zelfstandigen;
 • gepensioneerden met een zelfstandige bijverdienste;
 • 65-plussers zonder pensioen.

Wanneer?

Je hebt recht op een overbruggingsuitkering wanneer de overheid jou rechtstreeks verbiedt om jouw activiteiten uit te oefenen of wanneer je kan aantonen dat jouw activiteiten in grote mate (minstens 60%) afhankelijk zijn van bedrijven of sectoren die hun activiteiten niet mogen uitoefenen.

Wat als je meerdere activiteiten combineert als zelfstandige?

Oefen je meerdere activiteiten uit? Het deel van je activiteiten dat nauw verwant is met de activiteiten die je verplicht moet onderbreken, kan je zonder probleem verderzetten. Of je kan je bestaande activiteit omvormen.

Oefen je naast de verplicht onderbroken activiteit nog een compleet andere activiteit uit? Dan heb je tot 31 augustus 2020 toch recht op een crisis-overbruggingsuitkering wanneer je ook die andere activiteit voor minstens zeven dagen onderbreekt door de coronacrisis. Let wel: vanaf 1 september 2020 kan je geen beroep meer doen op het crisis-overbruggingsrecht wanneer je zeven dagen sluit. Dat betekent dat je vanaf dan bij een combinatie van verplicht onderbroken activiteiten met niet verplicht onderbroken activiteiten geen recht meer hebt op een uitkering. Mogelijk heb je wel recht op een ouderschapsuitkering of, na je heropstart, op de relance-uitkering.

Wist je dat…

 • je het overbruggingsrecht bijna zonder beperkingen mag combineren met een andere beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar?
 • je recht hebt op een uitkering zolang je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot blijft? Dat geldt ook wanneer je in een andere bijdragecategorie, zoals bijberoep, dezelfde sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep. 
 • als je het overbruggingsrecht geniet, je als zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot verder je loon mag ontvangen?

Welk uitkeringsbedrag ontvang je?

 • De normale, enkele crisis-uitkering: voor elke maand waarin je minstens één dag verplicht gesloten was of wanneer je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector, heb je recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).
 • Het dubbele crisis-overbruggingsrecht in oktober, november en december bedraagt 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast en 3.228,20 euro per maand met gezinslast.

Wat als je een andere uitkering geniet?

Als zelfstandige in hoofdberoep, primo-starter, meewerkende echtgenoot (aangesloten in het maxistatuut), of als zelfstandige in bijberoep met gelijkstelling bijberoep (art. 37) of 65-plusser zonder pensioen die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd is, mag je het overbruggingsrecht onder bepaalde voorwaarden met een andere uitkering combineren:

 • Het overbruggingsrecht wordt enkel toegekend wanneer je je zelfstandige activiteiten onderbreekt of moest onderbreken naar aanleiding van de coronacrisis.
  Voorbeeld: ontving je bij aanvang van de coronacrisis al voltijdse uitkeringen moederschapsrust of mantelzorg? Dan waren je activiteiten al onderbroken en heb je geen recht op de overbruggingsuitkering. Genoot je daarentegen uitkeringen voor een halftijdse moederschapsrust of halftijdse mantelzorg, dan is het overbruggingsrecht combineerbaar met die halftijdse uitkeringen.
 • Het overbruggingsrecht is altijd combineerbaar met tijdelijke werkloosheid.
 • Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met de tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen.
 • Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Er zijn drie mogelijke situaties:
  • Was je voltijds arbeidsongeschikt op het moment dat de coronacrisis begon? Dan behoud je je ziekte-uitkeringen. 
  • Word je arbeidsongeschikt terwijl je al recht hebt op de overbruggingsuitkering? Dan zal je pas vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand recht hebben op ziekte-uitkeringen.
  • Gaf de adviserend arts van je ziekenfonds de toestemming om deeltijds te gaan werken als zelfstandige? Dan heb je geen recht op de overbruggingsuitkering, maar behoud je je ziekte-uitkering. Verwittig zo snel mogelijk je ziekenfonds dat je volledig bent gestopt met werken.

 Hoe kan je het overbruggingsrecht aanvragen?

Je kan het crisis-overbruggingsrecht niet voor toekomstige maanden aanvragen. Vanaf 26 november 2020 kan je een aanvraag indienen voor de maand december.

Het dubbele overbruggingsrecht kan je nog niet aanvragen, want het parlement moet de wet daarover nog goedkeuren. Maar we raden je aan om nu al het normale, enkele crisis-overbruggingsrecht aan te vragen. We zullen dat onmiddellijk uitbetalen. Zoals je hierboven kon lezen, betalen we de verdubbeling daarna zo snel mogelijk uit. Indien nodig nemen we zelf contact met je op om jouw aanvraag te vervolledigen.

De vlotste manier om je aanvraag overbruggingsrecht te doen en verwerkt te krijgen, is via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt. Lukt dit niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze supportpagina.

Op dit moment kan je de uitkering aanvragen voor oktober en november. Vanaf 26 november 2020 kan je een aanvraag indienen voor de maand december. We informeren je telkens de vrijdag volgend op de week van je aanvraag over de beslissing.

Als je voor de maand oktober al een overbruggingsuitkering hebt ontvangen wegens verplichte sluiting, hoef je voor november echter geen nieuwe aanvraag te doen. We betalen je automatisch een uitkering als je daar nog voor in aanmerking komt. Ten laatste op 20 november ontvang je hierover een bevestiging van ons. De uitbetaling volgt dan op 4 december.

Ook als je voor de maand november een overbruggingsuitkering hebt ontvangen wegens verplichte sluiting, volgen wij voor jou op of we de uitkering voor december automatisch kunnen betalen. We informeren je hierover tegen 11 december. Bij een positieve beslissing, volgt de uitbetaling voor de maand december op 8 januari.

Werd de uitkering toegekend omdat je afhankelijk bent van een verplicht gesloten sector, dan moet je wel elke maand een nieuwe aanvraag indienen. Dat komt omdat we bijkomende gegevens nodig hebben van jou alvorens we de aanvraag kunnen goedkeuren.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.

De aanvraagtermijnen

 • Voor de maand maart: ten laatste op 30 september 2020.
 • Voor de maanden april tot en met juni: ten laatste op 31 december 2020.
 • Voor de maanden juli tot en met september: ten laatste op 31 maart 2021.
 • Voor de maanden oktober tot en met december: ten laatste op 30 juni 2021.

De uitbetaling

 • We betalen telkens op vrijdag de uitkeringen die de week voordien werden aangevraagd. Let op, omdat kerstdag en nieuwjaarsdag op een vrijdag vallen, zal tijdens de kerstvakantie maar één uitbetaling plaatsvinden, namelijk in de loop van de week van 28 december 2020. ​​​​​​
 • De eerste uitkeringen voor de maand oktober worden op 6 november 2020 uitbetaald.
 • De eerste uitkeringen voor de maand november worden op 4 december 2020 uitbetaald.
 • De eerste uitkeringen voor de maand december worden op 8 januari 2021 uitbetaald.

We weten nog niet wanneer we de eerste dubbele uitkeringen voor oktober kunnen uitbetalen. Maar we raden je aan om nu al het normale, enkele crisis-overbruggingsrecht aan te vragen, dat we onmiddellijk zullen uitbetalen. Zoals je hierboven kon lezen, betalen we de verdubbeling daarna zo snel mogelijk uit. Indien nodig nemen we zelf contact met je op om jouw aanvraag te vervolledigen.