My Liantis
Aanvragen voor de maand oktober zijn mogelijk zodra je het vervaldagbericht voor het vierde kwartaal hebt ontvangen. De crisisuitkeringen worden elke vrijdag uitbetaald. Op 2 oktober 2020 gebeuren de eerste uitbetalingen voor de maand september. | Les demandes pour le mois d’octobre peuvent être introduites dès réception de votre avis d’échéance du quatrième trimestre. Les prestations sont versées chaque vendredi. Les premiers paiements pour le mois de septembre seront effectués le 2 octobre 2020.

Sociaal statuut 25 augustus 2020

Overbruggingsrecht in de coronacrisis

Tot 31 december 2020 gelden door de coronacrisis soepelere regels voor de toekenning van het overbruggingsrecht. We zetten alles voor jou op een rij.

3 vormen

We onderscheiden drie vormen van crisis-overbruggingsrecht, met een even hoog uitkeringsbedrag:

 1. Tot 31 december 2020 is er het crisis-overbruggingsrecht ter ondersteuning van zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten of die afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren. Lees de details hieronder.
 2. Is je zaak niet verplicht gesloten, dan kan je tot 31 oktober 2020 rekenen op de relance-uitkering ter ondersteuning van je heropstart. Deze vorm wordt toegekend aan zelfstandigen die op 3 mei 2020 verplicht gesloten waren. 
 3. Voor andere zelfstandigen: tot 31 augustus 2020 kan je een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht wanneer je je activiteiten uit eigen beweging zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt of wanneer je minstens zeven dagen in quarantaine moet. Lees op onze specifieke webpagina aan welke voorwaarden je moet voldoen om deze vorm van crisis-overbruggingsrecht te kunnen ontvangen.

Daarnaast is er het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen. Moet je als zelfstandige vanaf 1 september 2020 in quarantaine, dan kan je het gewone overbruggingsrecht aanvragen.

Voor wie?

Als je in België bijdragen verschuldigd bent en je tot een van de volgende categorieën behoort, kan je het volledige overbruggingsrecht aanvragen:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters;
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) en 65-plussers zonder pensioen, die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Dit geldt ook wanneer je pas na 1 januari 2019 startte of wanneer je nog onbetaalde sociale bijdragen hebt.

Zelfstandigen uit de volgende categorieën hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een half overbruggingsrecht:

 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling met bijberoep (art. 37);
 • student-zelfstandigen;
 • gepensioneerden met een zelfstandige bijverdienste;
 • 65-plussers zonder pensioen.

Overbruggingsrecht in tijden van corona

Tot 31 december 2020 heb je recht op een uitkering overbruggingsrecht wanneer:

 • de overheid jou rechtstreeks verbiedt om jouw activiteiten uit te oefenen. Dat is het geval voor dancings en wanneer jouw bedrijf massa-evenementen organiseert, zoals festivals. We baseren ons daarvoor op de NACE-code, waarmee de activiteiten van jouw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen worden geïdentificeerd.
 • je kan aantonen dat jouw activiteiten in grote mate afhankelijk zijn van bedrijven of sectoren die hun activiteiten nog niet mogen heropstarten.

Wat als je meerdere activiteiten combineert als zelfstandige?

Oefen je meerdere activiteiten uit? Het deel van je activiteiten dat nauw verwant is met de activiteiten die je verplicht moet onderbreken, kan je zonder probleem verderzetten. Of je kan je bestaande activiteit omvormen.

Oefen je naast de verplicht onderbroken activiteit nog een compleet andere activiteit uit? Dan heb je tot 31 augustus 2020 toch recht op een crisis-overbruggingsuitkering wanneer je ook die andere activiteit voor minstens zeven dagen onderbreekt door de coronacrisis. Let wel: vanaf 1 september 2020 kan je geen beroep meer doen op het crisis-overbruggingsrecht wanneer je zeven dagen sluit. Dat betekent dat je vanaf dan bij een combinatie van verplicht onderbroken activiteiten met niet verplicht onderbroken activiteiten geen recht meer hebt op een uitkering. Mogelijk heb je wel recht op een ouderschapsuitkering of, na je heropstart, op de relance-uitkering.

Wist je dat…

 • je het overbruggingsrecht bijna zonder beperkingen mag combineren met een andere beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar?
 • je recht hebt op een uitkering zolang je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot blijft? Dat geldt ook wanneer je in een andere bijdragecategorie, zoals bijberoep, dezelfde sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep. 
 • als je het overbruggingsrecht geniet, je als zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot verder je loon mag ontvangen?

Wat als je een andere uitkering geniet?

Als zelfstandige in hoofdberoep, primo-starter, meewerkende echtgenoot (aangesloten in het maxistatuut), of als zelfstandige in bijberoep met gelijkstelling bijberoep (art. 37) of 65-plusser zonder pensioen die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd is, mag je het overbruggingsrecht onder bepaalde voorwaarden met een andere uitkering combineren:

 • Het overbruggingsrecht wordt enkel toegekend wanneer je je zelfstandige activiteiten onderbreekt of moest onderbreken naar aanleiding van de coronacrisis.
  Voorbeeld: ontving je bij aanvang van de coronacrisis al voltijdse uitkeringen moederschapsrust of mantelzorg? Dan waren je activiteiten al onderbroken en heb je geen recht op de overbruggingsuitkering. Genoot je daarentegen uitkeringen voor een halftijdse moederschapsrust of halftijdse mantelzorg, dan is het overbruggingsrecht combineerbaar met die halftijdse uitkeringen.
 • Het overbruggingsrecht is altijd combineerbaar met tijdelijke werkloosheid.
 • Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met de tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen.
 • Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Er zijn drie mogelijke situaties:
  • Was je voltijds arbeidsongeschikt op het moment dat de coronacrisis begon? Dan behoud je je ziekte-uitkeringen. 
  • Word je arbeidsongeschikt terwijl je al recht hebt op de overbruggingsuitkering? Dan zal je pas vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand recht hebben op ziekte-uitkeringen.
  • Gaf de adviserend arts van je ziekenfonds de toestemming om deeltijds te gaan werken als zelfstandige? Dan heb je geen recht op de overbruggingsuitkering, maar behoud je je ziekte-uitkering. Verwittig zo snel mogelijk je ziekenfonds dat je volledig bent gestopt met werken.

Welk uitkeringsbedrag ontvang je?

Hoe kan je het overbruggingsrecht aanvragen?

Je kan het crisis-overbruggingsrecht niet voor toekomstige maanden aanvragen. Wacht dus tot de eerste dag van de maand. Let op, voor de maanden oktober en november zal de aanvraag al mogelijk zijn vanaf 24 oktober. Op 26 november kan je een aanvraag indienen voor de maand december.

De vlotste manier om je aanvraag overbruggingsrecht te doen en verwerkt te krijgen, is via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt. Lukt dit niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze supportpagina.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.

De aanvraagtermijnen

 • Voor de maand maart: ten laatste op 30 september 2020.
 • Voor de maanden april tot en met juni: ten laatste op 31 december 2020.
 • Voor de maanden juli tot en met september: ten laatste op 31 maart 2021.
 • Voor de maanden oktober tot en met december: ten laatste op 30 juni 2021.

De uitbetaling

 • We betalen telkens op vrijdag de uitkeringen die de week voordien werden aangevraagd. 
 • De eerste uitkeringen voor de maand augustus worden op 4 september 2020 uitbetaald.