My Liantis

Sociaal statuut 28 januari 2021

Het crisis- en heropstart-overbruggingsrecht: moet je sociale bijdragen betalen?

De overheid heeft een eerder standpunt bijgesteld: het overbruggingsrecht maakt in geen enkel geval deel uit van de berekeningsbasis van de sociale bijdragen.

Update 28/1/2021 - Goed nieuws: het overbruggingsrecht maakt in geen enkel geval deel uit van de berekeningsbasis van de sociale bijdragen. De overheid heeft een eerder standpunt bijgesteld.

Een zelfstandige is dus nooit sociale bijdragen verschuldigd op de uitkeringen die hij ontving in het kader van het overbruggingsrecht. Dit geldt zowel voor uitkeringen in het kader van het klassieke overbruggingsrecht, het crisisoverbruggingsrecht als het relance-overbruggingsrecht.