My Liantis

Sociaal statuut 11 augustus 2020

Gedeeltelijke verlenging overbruggingsrecht na de zomer

Naar aanleiding van de heropflakkering van het coronavirus werden de steunmaatregelen voor ondernemers onder de loep genomen door de regering. Die besliste om het crisisoverbruggingsrecht gedeeltelijk te verlengen na de zomer. Op welke steun heb je binnenkort nog recht op als zelfstandige? We zetten de mogelijkheden op een rij.

  • Ben je door de overheid verplicht te sluiten? Dan kan je voor elke maand waarin je minstens één dag verplicht gesloten bent en nog tot maximum eind december 2020 terugvallen op het overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting. Nu de lokale overheden terug strengere veiligheidsmaatregelen nemen, komen opnieuw meer zelfstandigen in aanmerking voor deze uitkering.
  • Als je voldoet aan de voorwaarden voor het relance-overbruggingsrecht als steun bij de heropstart, dan kan je rekenen op een uitkering tot eind oktober 2020.
Opgelet Op dit moment is het nog niet mogelijk om de uitkering aan te vragen voor september en volgende maanden. We brengen je op de hoogte zodra dat wel kan

Wie zich door de coronacrisis genoodzaakt ziet om zijn zaak gedurende minstens zeven opeenvolgende dagen te sluiten, zal na augustus geen overbruggingsrecht meer ontvangen. We weten nog niet wat deze beslissing precies betekent voor zelfstandigen die in quarantaine moeten en daardoor niet meer kunnen werken.

Wat als je niet in aanmerking komt voor het overbruggingsrecht of relance-uitkering?

Kan je door de aanpassingen van de voorwaarden niet (meer) terugvallen op het overbruggingsrecht of een relance-uitkering?