My Liantis

Welzijn op het werk 15 december 2020

Overdracht vakantiedagen uitzonderlijk toegestaan in de zorgsector

Elke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen van 2020 verplicht opnemen voor het einde van het jaar. Die vakantiedagen mag je niet overdragen naar 2021. Maar in de zorgsector is het voor bepaalde medewerkers uitzonderlijk wel mogelijk.

Overdracht vakantiedagen uitzonderlijk toegestaan in de zorgsector

Wettelijke vakantie

In principe mag je wettelijke vakantie niet overdagen naar een volgend jaar. Wettelijke vakantiedagen moeten worden opgenomen in het jaar waarvoor ze zijn toegekend. Alleen wanneer het voor een medewerker onmogelijk is om voor het einde van het vakantiejaar zijn vakantie helemaal op te nemen, bijvoorbeeld omdat hij langdurig ziek is, kan het resterende vakantiegeld worden uitbetaald. Dat uiterlijk op 31 december 2020. 

Uitzondering voor de zorgsector

De zorgsector mag dit jaar uitzonderlijk afwijken van dat wettelijke principe. Door de hoge werkdruk die COVID-19 veroorzaakt, hebben veel zorgverleners nog vakantiedagen over. 

Daarom mogen medewerkers in de zorgsector die een specifiek gezondheidsberoep uitoefenen, uitzonderlijk wel wettelijke vakantie overdragen naar 2021. Het is toegestaan:

  • wanneer medewerkers die dagen niet op tijd kunnen opnemen 
  • én voor zover zowel werkgever als werknemer daarmee akkoord zijn. 

Een andere optie is om de niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen. Ook dat kan alleen met een onderling akkoord van werkgever en werknemer. Hou er rekening mee dat op die uitbetaalde dagen sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Ook extralegaal verlof en VAP-dagen (vrijstelling van arbeidsprestaties) kunnen in onderling overleg zonder juridisch beletsel overgedragen worden.

De inspectiediensten Toezicht op de Sociale Wetten werden al ingelicht over de uitzondering.

Welzijn primeert

Bij voorkeur laat je jouw werknemers natuurlijk wel nog zoveel mogelijk vakantiedagen opnemen voor het einde van het jaar. Zo geef je hen de kans om voldoende op adem te komen, zodat ze de werkdruk op langere termijn kunnen volhouden.