My Liantis

Personeelsbeleid 20 mei 2022

Pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer

Ook dit jaar reikt het Pendelfonds nieuwe subsidies uit aan bedrijven die inzetten op duurzaam woon-werkverkeer. Het fonds richt zich op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbeteren. Zo subsidieert het Pendelfonds plooifietsen en steps om die zogenaamde ‘last mile’ tot aan de werkplek mee af te leggen. Ook andere innovatieve vormen van woon-werkverkeer, zoals fietslockersystemen, kunnen rekenen op een financieel duwtje in de rug. Kom je in aanmerking? Dien dan je aanvraag in tegen ten laatste 1 juni 2022.

Wie komt in aanmerking?

Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

Wat houdt de subsidie in?

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000 euro voor één bedrijf. Dit maximum bedrag verhoogt naargelang het project door twee of meer bedrijven wordt ingediend: 250.000 euro voor twee bedrijven, 300.000 euro voor drie bedrijven, 350.000 euro voor vier en 400.000 voor vijf of meer bedrijven. De projectduur is minimaal twee en maximaal vier jaar.

Meer weten?

Surf dan naar https://pendelfonds.be/.