My Liantis

Verloning personeel 23 mei 2017

Percentages provisie vakantiegeld voor bedienden gewijzigd

Elk jaar legt de FOD Financiën de percentages vast van de voorziening of provisie vakantiegeld die toegelaten wordt als bedrijfskost in de balansen op 31 december. De fiscale circulaire voor de provisies die in 2016 geboekt zijn voor de uitbetaling van het vakantiegeld in 2017 werd gepubliceerd op 27 april 2017. In 2017 is dan ook het voor de bedienden gewijzigd ten opzichte van de vorige jaren.

Hoe werkt het?

Door een voorziening aan te leggen, kan u als werkgever op voorhand al kosten in aftrek brengen van de belasting, hoewel u die kosten pas op een later tijdstip zal maken. In het jaar waarin u de kosten effectief maakt, kan u deze uiteraard niet nog eens aftrekken. Het voordeel van dit systeem is dat u de belastingbesparing een jaar eerder kan realiseren.

Het is dan ook perfect mogelijk om al een voorziening of provisie van het vakantiegeld van uw personeel aan te leggen. De betaling van het vakantiegeld in 2017 vloeit immers voort uit het loon dat u uw personeel betaalde tijdens 2016.

Bedrag?

Elk jaar bepaalt de fiscus het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan personeelsleden. Het percentage voor de arbeiders is al enkele jaren op een rij ongewijzigd, het percentage voor de bedienden daalde dit jaar met 0,2%. Hieronder vindt u de provisies die belastingvrij aangelegd mogen worden voor de uitbetaling van vakantiegeld:

  • 18,6% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2016 zijn toegekend aan bedienden, verminderd met het in 2016 toegekend Europees vakantiegeld.
  • 10,27% van 108% van de lonen die in 2016 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen.

Opgelet: in onderstaande gevallen kan er geen voorziening aangelegd worden.

  • Voor het vertrekvakantiegeld dat voortijdig betaald wordt aan een bediende die de onderneming verlaat.
  • Voor bedienden die hun arbeidsduur verminderden en voor wie in december van hetzelfde jaar vertrekvakantiegeld krijgt.

Flexiloon en flexivakantiegeld

Het in 2016 toegekende flexiloon en flexivakantiegeld aan flexi-jobbers in de horeca mag niet in de berekeningsgrondslag van het in 2017 te betalen vakantiegeld worden opgenomen. Dat komt omdat de werkgever het flexivakantiegeld samen met het flexiloon moet uitbetalen. Ook het Europees vakantiegeld mag niet worden opgenomen in de berekeningsgrondslag.