My Liantis

Personeelsbeleid 10 januari 2019

Uitbreiding politiek verlof in Vlaanderen

Politiek verlof geeft werknemers de mogelijkheid om van het werk afwezig te zijn om een politiek mandaat uit te oefenen. Dat geldt enkel voor bepaalde mandaten die in de wet vermeld staan. Sinds 1 januari 2019 is er één nieuw mandaat aan die lijst toegevoegd.

Vlaamse OCMW’s

Vanaf 1 januari 2019 moet elk OCMW in Vlaanderen (met uitzondering van de zes Vlaamse randgemeenten en Voeren) een bijzonder comité voor sociale dienst inrichten. De leden van dit comité hebben vanaf die datum ook recht op politiek verlof.

Een koninklijk besluit moet de concrete modaliteiten wel nog vastleggen. We houden je hiervan op de hoogte.