My Liantis

Personeelsbeleid 10 mei 2019

Wijziging politiek verlof in Vlaanderen

Sinds 1 januari 2019  zijn enkele belangrijke wijzigingen van kracht voor de Vlaamse lokale besturen. Hierdoor gelden er ook andere regels rond het politiek verlof.

Wat is politiek verlof?

Politiek verlof geeft je medewerkers de mogelijkheid om van het werk afwezig te zijn om een politiek mandaat uit te oefenen. Alleen werknemers in de privésector hebben recht op politiek verlof. De maximale duur van het politiek verlof hangt af van het mandaat of het uitgeoefende ambt.

Wat is er nieuw?

De grootste wijziging is dat de OCMW-raad van elke gemeente nu deel uitmaakt van de gemeenteraad. Hierdoor nemen de voorzitter en de leden van de gemeenteraad van rechtswegen het mandaat van OCMW-raadslid op. Verder moet iedere gemeente een bijzonder comité voor de sociale dienst (BSCD) oprichten.

De nieuwe regels zaten er al even aan te komen, maar het was nog wachten op een officieel koninklijk besluit. Nu dat er is, kan de nieuwe wetgeving van start.

Sinds 1 januari 2019 ziet de regeling voor politiek verlof in de Vlaamse gemeenten er als volgt uit:

Aantal inwoners

OCMW-lid

(niet de voorzitter, burgemeester of schepen)

Gemeenteraadslid

(niet de voorzitter, burgemeester of schepen)

Voorzitter gemeenteraad

Voorzitter OCMW-raad

Lid BSCD

< 10.000

½ dag

½ dag

1 dag

1 dag

 

½ dag

10.000 - 50.000

1 dag

1 dag

2 dagen

2 dagen

1 dag

> 50.000

1 dag

1 dag

2,5 dagen

2,5 dagen

1 dag

Voeren en de Vlaamse rand

De gemeente Voeren en de zes Vlaamse randgemeenten vallen niet onder deze regeling. Daar blijft de vroegere regeling nog steeds van kracht.