My Liantis

Welzijn op het werk 09 september 2019

Screening, berekeningen en metingen (risicoanalyse) 

Screening van de kantoorruimtes en werklokalen gebeurt door: 

  • Verzamelen van alle relevante documentatie (bijvoorbeeld handleiding HVAC-installatie, MSDS-fiches schoonmaakproducten …). 

  • Visuele inspectie. Bijvoorbeeld nagaan of radiatoren niet bevuild zijn, of filters van de HVAC-installatie wel goed onderhouden zijn,  

  • Bevraging van werknemers. Indicatoren zijn last van hoofdpijn, droge ogen … 

Berekeningen en/of metingen zijn in principe niet nodig, tenzij er onzekerheid of discussie is. In de praktijkrichtlijn vind je evenwel nuttige informatie terug over het meten van de CO2-concentratie en de concentratie aan VOS (vluchtige organische stoffen). 

Verontreiniging bij de bron aanpakken 

De gewijzigde wetgeving stimuleert je eerst en vooral om luchtverontreiniging bij de bron aan te pakken. In de praktijkrichtlijn vind je hiertoe enkele tips en voorbeelden: 

  • Kies voor een vloerbekleding die geen vluchtige organische stoffen (VOS) of andere schadelijke stoffen afgeeft en respecteer het onderhoudsschema. 

  • Besteed aandacht aan schoonmaak- en onderhoudsproducten. Ga voor alternatieven die gezond zijn voor mens en milieu.  

  • Kamerplanten gekweekt in slecht onderhouden bodems kunnen schimmels en bacteriën verspreiden. Zorg voor een regelmatige controle. 

  • Fotokopietoestellen stoten ozon en fijn stof uit. Plaats ze in een apart lokaal. 

  • … 

Dimensionering HVAC-installatie 

Uiteraard is het onmogelijk om alle bronnen van luchtverontreiniging te elimineren. Je werknemers ademen bijvoorbeeld zelf voortdurend CO2 uit en verspreiden ook geuren, huidschilfers, haartjes en stof. Om toch tot een aanvaardbare luchtkwaliteit te komen, is het belangrijk om: 

  • De ruimte goed te dimensioneren, rekening houdend met het aantal werknemers en de mate van werkbelasting (fysieke activiteit). 

  • Voldoende luchtverversing en ventilatie te voorzien. Hou standaard rekening met een minimum debiet van 40 m³ per werknemer per uur of met 25 m³ per werknemer per uur indien je kan aantonen dat je actief werk maakt van een verminderde verontreiniging. 

In de praktijkrichtlijn tref je heel wat nuttige tips aan over het dimensioneren, vervangen of afregelen van HVAC-installaties.