My Liantis

Ondernemen 27 oktober 2020

Premie COVID-19: let op voor oplichting per telefoon

De federale overheid waarschuwt voor oplichters die in naam van overheidsinstellingen bankgegevens proberen te ontfutselen van burgers.

De oplichters doen zich voor als medewerkers van de RSZ of de Federale Pensioendienst (FPD), die mensen per telefoon meedelen dat zij recht hebben op een COVID-premie van meer dan 1.000 euro. Om die premie te ontvangen, moet de burger zijn bankrekeningnummer doorgeven.

Deze telefoontjes zijn pogingen tot fraude. De RSZ en FPD vragen een burger nooit per telefoon om zijn bankrekeningnummer.

Wat is de COVID-premie?

Personen die van de Federale Pensioendienst een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgen, hebben recht op een COVID-premie. Wie in aanmerking komt, hoeft daarvoor zelf niets te ondernemen. De premie wordt automatisch toegekend. Het bedrag is lager dan aan de telefoon wordt beloofd. De premie bedraagt 50 euro per maand van juli tot december 2020. Het gaat in totaal dus om 300 euro.

Werd je opgebeld en vermoed je dat het om een poging tot oplichting gaat? Meld het voorval dan op https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/