My Liantis

Ondernemen 27 augustus 2021

Premie van 500 euro voor zelfstandigen in moeilijkheden door coronacrisis

De regering heeft beslist om zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, een eenmalige premie van 500 euro toe te kennen. De premie is voor zelfstandigen die minimaal zes maanden een crisis-overbruggingsuitkering ontvingen.

Wanneer kom je precies in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor deze eenmalige premie als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner, maar ook indien je minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd bent (748,11 euro per kwartaal in 2021) als zelfstandige in bijberoep, zelfstandige in hoofdberoep met gelijkstelling bijberoep (artikel 37), student-zelfstandige of 65-plusser zonder pensioen.

Je moet bovendien tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 ten minste zes maanden een crisis-overbruggingsuitkering hebben ontvangen. Het hoeft niet om zes opeenvolgende uitkeringen te gaan.

Deze uitkeringen tellen mee:

  • het enkel en dubbel crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting of afhankelijkheid;
  • de relance-uitkering;
  • het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling.

Deze uitkeringen tellen niet mee:

  • het crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine;
  • het crisis-overbruggingsrecht wegens de opvang van een kind;
  • halve uitkeringen crisis-overbruggingsrecht;
  • het klassiek overbruggingsrecht;
  • een onterecht ontvangen uitkering die teruggevorderd werd.

Om welk bedrag gaat het?

De premie is eenmalig en bedraagt 598,80 euro bruto. Ze is afzonderlijk belastbaar tegen een aanslagvoet van 16,5%. Je ontvangt dus een nettobedrag van 500 euro, dat ten laatste op 30 september 2021 zal worden uitbetaald.

Hoe moet je de premie aanvragen?

Je hoeft hiervoor niets te ondernemen. Zodra alle details en voorwaarden helemaal duidelijk zijn, neemt Liantis zélf contact op met de zelfstandigen die in aanmerking komen. Je zal de premie dus automatisch ontvangen als je aan de voorwaarden voldoet.