My Liantis

Sociaal statuut 02 april 2021

De coronacrisis: deze premies voorzien de gewesten

Naast de federale overheid, voorzien ook het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal premies voor zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de gevolgen van de coronacrisis. Op welke premies kan je nog een beroep doen? Wij zetten ze voor jou overzichtelijk op een rij.

Vlaamse premies

Deze premie kan je vanaf 1 april tot en met 30 september 2021 aanvragen.

Ga naar de website van VLAIO om alle mogelijke oplossingen te bekijken.

Waalse premies

  • Een aanvullende premie voor zelfstandigen en ondernemingen in sectoren waarvoor een verplichte sluiting werd besloten op 19 oktober 2020 (horeca, sport- en kermisactiviteiten en pretparken) of op 2 november 2020 (toerisme, cultuur, recreatie en contactberoepen). Het betreft een forfaitaire financiële tussenkomst, berekend op basis van het aantal voltijdequivalenten (VTE's). De bedragen variëren tussen 4.000 en 12.000 euro voor de eerste categorie van begunstigden, en tussen 3.250 en 9.750 euro voor de tweede categorie van begunstigden.

→ Aanvraag mogelijk tot en met 9 april 2021.

→ Nog niet beschikbaar.

→ Nog niet beschikbaar.

  • Een vergoeding voor zelfstandigen en ondernemingen actief in de B2B-sector en die rechtstreekse leveranciers zijn van ondernemingen die verplicht moesten sluiten (b.v. brouwerijen, evenementgebonden wasserijen, dienstverleners, enz.). Deze financiële steun bedraagt 15% van de omzet van de laatste drie kwartalen van 2019, en is begrensd naargelang de omvang van het omzetverlies en het aantal VTE's in het bedrijf.

→ Nog niet beschikbaar.

  • Een premie voor specifieke sectoren (reisbureaus, fotografen, verhuurders van tenten/serviesgoed, enz.). De betrokken ondernemingen moeten aantonen dat hun omzet in het eerste kwartaal van 2021 met ten minste 50% gedaald is ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019. Het gaat om een interventie van 15% van de omzet van het eerste kwartaal van 2019 (begrensd naargelang het omzetverlies en de grootte van de onderneming).

→ Nog niet beschikbaar.

  • Een vergoeding voor de autocarsector waarvan de voertuigen worden stilgelegd ten gevolge van de beperkingen op het reizen en op de recreatieactiviteiten. De tegemoetkoming komt overeen met 5% van de aankoopwaarde (exclusief BTW) van de stilgelegde rijtuigen (max. 25 voertuigen per onderneming), op voorwaarde dat een omzetverlies van ten minste 50% wordt aangetoond.

→ Nog niet beschikbaar.

→ Nog niet beschikbaar.

Bel voor meer informatie het gratis telefoonnummer ‘1890’ of bezoek de website van de Waalse overheid. Psychologische hulp is ook beschikbaar via het gratis telefoonnummer 0800/300.25.

Premies in Brussel

  • Een ‘Tetrapremie’ voor ondernemingen in de toeristische logies-, de discotheek-, de restaurant- en cafésector, en de belangrijkste leveranciers ervan, de evenementen-, de cultuur-, de sport- en de toeristische sector. Het bedrag van de premie varieert naargelang het aantal voltijdsequivalenten (VTE's) van de onderneming en de omzetdaling (minstens 40%).

 Deze premie kan je aanvragen vanaf 19 april.

Daarnaast wordt de premie voor startende zelfstandigen (‘zelfstandigenpremie’) opgetrokken van 4.000 tot 4.750 euro voor elke zelfstandige activiteit die ingaat tussen 1 september 2020 tot en met 31 december 2021 (toegankelijk voor zelfstandigen die voorheen als werkzoekenden waren ingeschreven bij Actiris).

Alle informatie is terug te vinden op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Naast de gewestelijke steun verlenen ook sommige Brusselse gemeenten premies. Dat kan je navragen bij jouw gemeente.

Het Brussels Gewest biedt nog andere steunmaatregelen aan. Bel het gratis telefoonnummer ‘1819’ of surf naar 1819.be voor meer informatie. Psychologische hulp is ook beschikbaar via het gratis telefoonnummer 0800/20.118 (RSVZ).