My Liantis

Sociaal statuut 20 mei 2020

De coronacrisis: deze premies voorzien de gewesten

Naast de federale overheid, voorzien ook het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal premies voor zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de gevolgen van de coronacrisis. Wij zetten ze voor jou overzichtelijk op een rij.

Vlaamse premies

De corona-hinderpremie

Voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten, is er de corona-hinderpremie. Je hebt recht op deze premie wanneer je:

 • zelfstandige in hoofdberoep in een eenmanszaak bent.
 • zelfstandige in bijberoep in een eenmanszaak bent én je minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betaalt (745,51 euro).
 • via een vennootschap werkt en jouw vennootschap minstens één werkende vennoot of één werknemer in dienst heeft.

De premie bedraagt 4.000 euro voor de periode tot en met 5 april 2020. Daarna heb je recht op 160 euro per extra verplichte sluitingsdag die samenvalt met een dag waarop je zaak normaal open is. Heb je meerdere vestigingen in Vlaanderen, dan kan je de hinderpremie voor elke vestiging aanvragen (met een maximum van vier bijkomende vestigingen).

Je moet de premie elektronisch aanvragen bij VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). Je kan de hinderpremie combineren met het overbruggingsrecht.

De compensatiepremie

Voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar die tegen een omzetverlies van minstens 60% aankijken, voorziet de Vlaamse regering een compensatiepremie van 3.000 euro. De zelfstandige moet op eer verklaren dat zijn omzet van dit jaar, vergeleken met de omzet van vorig jaar, voor de periode vanaf 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 met minstens 60% is gedaald. Bij een startende zelfstandige wordt het omzetverlies afgemeten ten opzichte van het initieel financieel plan.

Je hebt recht op deze premie wanneer je:

 • zelfstandige in hoofdberoep in een eenmanszaak bent.
 • zelfstandige in bijberoep in een eenmanszaak bent én je minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betaalt (745,51 euro).
 • via een vennootschap werkt en jouw vennootschap minstens één werkende vennoot of één werknemer in dienst heeft.

Voor zelfstandigen in bijberoep met een bijdrage die lager ligt dan de minimumbijdrage hoofdberoep, geldt een premie van 1.500 euro, op voorwaarde dat de tewerkstelling als werknemer lager is dan 80%.

Alle voorwaarden worden opgesomd op de website van VLAIO. De aanvraag verloopt via een online applicatie. Ook de compensatiepremie is combineerbaar met het overbruggingsrecht.

Corona-ondersteuningspremie

VLAIO voorziet een extra premie van 2.000 euro voor alle ondernemingen die in aanmerking komen voor de oorspronkelijke compensatiepremie en voor ondernemingen die een beroep konden doen op de hinderpremie maar die intussen opnieuw open zijn. De extra premie bedraagt 1.000 euro voor zelfstandigen aangesloten in bijberoep.

De voorwaarden voor de corona-ondersteuningspremie zijn:

 • De onderneming moet effectief weer openen en de activiteiten heropstarten.
 • Een omzetverlies aantonen van minstens 60% in een periode van één maand vanaf de heropening en dat ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni 2020, voor horecazaken om de periode van 8 juni tot 8 juli 2020. Het omzetverlies moet kunnen worden aangetoond aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

Waalse premies

Premie voor verplichte sluitingen

De Waalse regering bood een forfaitaire vergoeding van 5.000 euro aan ondernemingen en zelfstandigen die sterk getroffen zijn door de overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Het gaat om bepaalde bedrijfssectoren, zoals de horeca, de kleinhandel, logies, kappers, reisagentschappen en aanverwante sectoren. Meer informatie vind je terug op de website 1890.be.

Deze premie kan worden gecombineerd met het overbruggingsrecht.

Compensatiepremie voor gedeeltelijke sluitingen

De Waalse regering voorziet ook een premie van 2.500 euro voor zelfstandigen en ondernemingen die hun activiteit “substantieel” hebben moeten onderbreken. Deze premie is bestemd voor:

 • Zelfstandigen en zelfstandige zaakvoerders van (zeer) kleine ondernemingen die vóór 5 mei 2020 een aanvraag voor het overbruggingsrecht hebben ingediend en die het volledige overbruggingsrecht ontvingen voor de maanden maart en april.
 • Ondernemingen (de zaakvoerders/bestuurders zijn geen zelfstandigen) waarvan de meerderheid van de werknemers in maart en april 2020 tijdelijk werkloos was wegens overmacht.

De compensatiepremie van 2.500 euro kan niet worden gecumuleerd met de premie van 5.000 euro of met gelijkaardige premies van een ander gewest.

Alle voorwaarden worden opgesomd op de website van het Waalse Gewest.

Andere steunmaatregelen

Er worden ook ondersteunings- en financieringsmaatregelen voorzien voor ondernemingen (bankwaarborg, lening …). Neem een kijkje op 1890.be voor meer info.

Premies in Brussel

Premie voor verplichte sluitingen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kende een eenmalige premie van 4.000 euro toe voor ondernemingen die verplicht moesten sluiten. Meer informatie vind je terug op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1819.brussels.

Deze premie kan worden gecombineerd met het overbruggingsrecht.

Compensatiepremie

Er bestaat ook een compensatiepremie van 2.000 euro voor ondernemingen die hun activiteit door de coronamaatregelen aanzienlijk hebben zien afnemen (je hebt maximaal vijf voltijdse equivalenten in dienst). Samengevat, wordt ze toegekend aan:

 • De zelfstandige/natuurlijke persoon die of aan de zelfstandige zaakvoerder/bestuurder van een bedrijf dat in maart of april het volledige overbruggingsrecht ontving (uiterlijk op 2 juni 2020 uitbetaald).
 • De onderneming (niet zelfstandige zaakvoerder) of de vereniging waarvan het maatschappelijk doel een economisch of commercieel karakter heeft en waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos is geweest wegens COVID-19.

Alle voorwaarden worden opgesomd op de website Brussel Economie en Werkgelegenheid. De premie van 2.000 euro kan niet worden gecumuleerd met de eenmalige premie van 4.000 euro of met een andere gelijkaardige premie voorzien door de gewesten of gemeenschapen in het kader van de coronacrisis.

Andere steunmaatregelen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nog andere premies voorzien:

Het gewest voorziet ook een hele reeks andere maatregelen om de financiële druk voor zelfstandigen te verlichten (bv. opschorting van stadstaks, overheidsgaranties op bankleningen, leningen tegen verlaagde rentevoet voor de horeca …) Alle informatie is terug te vinden op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.