My Liantis

Sociaal statuut 29 december 2021

De coronacrisis: deze premies voorzien de gewesten

Naast de federale overheid, voorzien ook het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal premies voor zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de gevolgen van de coronacrisis. Op welke premies kan je nog een beroep doen? Wij zetten ze voor jou overzichtelijk op een rij.

Vlaamse steunmaatregelen

De Vlaamse regering heeft naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen beslist om het Vlaams beschermingsmechanisme opnieuw in te voeren en een nieuwe overbruggingslening te voorzien.

 • Het Vlaams beschermingsmechanisme voor bedrijven en ondernemers die omwille van sterke exploitatiebeperkingen een zwaar omzetverlies hebben. De steun bedraagt 10% van de helft van de omzet die de onderneming had in het laatste kwartaal van 2019 (met een maximumbedrag naargelang het aantal werknemers). Wie verplicht gesloten is, moet voor de actuele sluitingsperiode geen omzetverlies aantonen, maar moet wel de omzet in de referentieperiode in 2019 bewijzen.

→ Wordt aangemeld bij de EU en moet nog definitief goedgekeurd worden.

 • Een overbruggingslening. De lening (met een rente van 1%) kan gebruikt worden voor investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook om voorraden te vernieuwen of vaste kosten te dekken, zoals handelshuur.

→ Wordt aangemeld bij de EU en moet nog definitief goedgekeurd worden.

 • Een globalisatiemechanisme voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen een omzetverlies van meer dan 60% hadden over het ganse jaar 2021.

→ Wordt nog verder uitgewerkt.

Ga naar de website van VLAIO om alle mogelijke oplossingen te bekijken.

Waalse premies 

 • Een nieuwe premie voor nachtclubs en danszalen. Het Overlegcomité heeft besloten discotheken en dancings met onmiddellijke ingang vanaf 27 november 2021 te sluiten. Daarom heeft de Waalse regering besloten deze sector nieuwe steun toe te kennen in de vorm van een aanvullende premie. De forfaitaire premie bedraagt tussen 8.000 en 24.000 euro, waarbij het maximumbedrag wordt vastgesteld op basis van de omvang van de onderneming.

→ Beschikbaar tot en met 23 januari 2022.

→ Nog niet beschikbaar.

Goed om te weten: het Waals Gewest kent in het kader van de heropening van onder andere de kapperszaken, restaurants en schoonheidsinstituten, ook een premie toe om de hervatting van de alternerende beroepsopleidingen te ondersteunen. 

Het Waalse Gewest voorziet nog enkele andere ondersteunings- en financieringsmaatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen:

Naast deze gewestelijke financiële steunmaatregelen, voorziet ook de Federatie Wallonië-Brussel steunmaatregelen voor de culturele en de sportsector.

Bel voor meer informatie het gratis telefoonnummer ‘1890’ of bezoek de website van de Waalse overheid. Psychologische hulp is ook beschikbaar via het gratis telefoonnummer 0800/300.25.

Premies in Brussel

 • Een garantiefonds voor de evenementensectoren. Dit fonds dekt een deel van de financiële verliezen die organisatoren lijden door:
  • de annulering van evenementen (maximaal 30% van het globale budget van het evenement),
  • door uitstel van evenementen (90% van de uitgaven die niet kunnen worden overgedragen),
  • of door beperkingen qua bezoekersaantallen om gezondheidsredenen (100% van de terugbetaling van tickets).

De steun bedraagt maximaal 150.000 euro, of 750.000 euro per onderneming als er meerdere evenementen, georganiseerd door dezelfde onderneming, moeten worden gedekt.

→ Aanvraag in te dienen vanaf 3 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 (verlenging mogelijk tot 31 mei 2022). 

Het gewest voorziet ook een hele reeks maatregelen om de financiële druk voor zelfstandigen te verlichten:

Daarnaast wordt de premie voor startende zelfstandigen (‘zelfstandigenpremie’) opgetrokken van 4.000 tot 4.750 euro voor elke zelfstandige activiteit die ingaat tussen 1 september 2020 tot en met 31 december 2021 (toegankelijk voor zelfstandigen die voorheen als werkzoekenden waren ingeschreven bij Actiris).

Het Brussels Gewest biedt nog andere steunmaatregelen aan. Bel het gratis telefoonnummer 1819 of surf naar 1819.be voor meer informatie. Psychologische hulp is ook beschikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 20 118 (RSVZ).

Naast deze gewestelijke financiële steunmaatregelen, voorziet ook de Federatie Wallonië-Brussel steunmaatregelen voor de culturele  en de sportsector

Ook sommige Brusselse gemeenten verlenen premies. Dat kan je navragen bij jouw gemeente.