My Liantis

Sociaal statuut 14 juni 2021

De coronacrisis: deze premies voorzien de gewesten

Naast de federale overheid, voorzien ook het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal premies voor zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de gevolgen van de coronacrisis. Op welke premies kan je nog een beroep doen? Wij zetten ze voor jou overzichtelijk op een rij.

Vlaamse premies

Deze premie kan je tot en met 30 september 2021 aanvragen.

Het Vlaamse Gewest voorziet ook andere steunmaatregelen:

Ga naar de website van VLAIO om alle mogelijke oplossingen te bekijken.

Waalse premies

 • Een vergoeding voor zelfstandigen en ondernemingen actief in de B2B-sector en die rechtstreekse leveranciers zijn van ondernemingen die tot minstens 1 februari 2021moesten sluiten (b.v. brouwerijen, evenementgebonden wasserijen, dienstverleners, enz.). Deze financiële steun bedraagt 15% van de omzet van het in aanmerking komend kwartaal, en is begrensd naargelang de omvang van het omzetverlies en het aantal VTE's in het bedrijf.
  → Deze premie kan je vanaf 16 juni tot en met 15 juli 2021 aanvragen.
 • Een premie voor onrechtstreeks getroffen sectoren (reisbureaus, fotografen, verhuurders van tenten/serviesgoed, personenvervoer (taxi's), enz.). De betrokken ondernemingen moeten aantonen dat hun omzet in het eerste kwartaal van 2021 met ten minste 50% gedaald is ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019. Het gaat om een interventie van 15% van de omzet van het eerste kwartaal van 2019 (begrensd naargelang het omzetverlies en de grootte van de onderneming)
  → Deze premie kan je tot en met 26 juni 2021 aanvragen.
 • Een vergoeding voor de autocarsector waarvan de voertuigen worden stilgelegd ten gevolge van de beperkingen op het reizen en op de recreatieactiviteiten. De tegemoetkoming komt overeen met 5% van de aankoopwaarde (exclusief BTW) van de stilgelegde rijtuigen (max. 25 voertuigen per onderneming), op voorwaarde dat een omzetverlies van ten minste 50% wordt aangetoond.
  Deze premie kan je tot en met 7 juli  2021 aanvragen.
 • Deze drie nieuwe premies  komen er nog aan:
  • een veerkrachtmechanisme voor zelfstandigen in hoofdberoep en kmo's die sinds maart 2020 het hardst getroffen zijn. Dit is een premie van maximaal 15% van de omzet van 2019 (begrensd volgens de grootte van het omzetverlies en het aantal VTE’s);
  • een B2B ‘Reca cascade’ mechanisme, gericht op de onrechtstreekse leveranciers van de horeca. De premie bedraagt 15% van de omzet van 2019 voor elk in aanmerking komend kwartaal (begrensd volgens de grootte van het omzetverlies en het aantal VTE's);
  • een vrijwaringsmechanisme , ten gunste van B2C-sectoren die na 1 mei 2021 nog steeds verplicht zijn gesloten. De forfaitaire premie varieert tussen 4.000 en 24.000 euro, afhankelijk van de activiteitensector en het aantal VTE's.                                                                                                                         Nog niet beschikbaar.
 • Een subsidie voor sportclubs van 40 euro per clublid. Deze regionale steun zal via de gemeenten worden verleend.

Goed om te weten : het Waals Gewest kondigt ook een steun aan voor de hervatting van de alternerende beroepsopleidingen in het kader van de heropening van o.a. de kappers, restauranthouders en schoonheidsinstituten. Deze premie zal binnenkort beschikbaar zijn.

Het Waalse Gewest voorziet nog enkele andere ondersteunings- en financieringsmaatregelen  voor ondernemingen en zelfstandigen:

Bel voor meer informatie het gratis telefoonnummer ‘1890’ of bezoek de website van de Waalse overheid. Psychologische hulp is ook beschikbaar via het gratis telefoonnummer 0800/300.25.

Premies in Brussel

 • Een Tetrapremie+’, voor Brusselse ondernemingen die actief zijn in de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun toeleveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, sport en taxi's. Dit is een uitgebreide versie van de vorige ‘Tetrapremie’ (niet meer beschikbaar): versoepelde voorwaarden (o.a. een omzetverlies vanaf 25%) en toevoeging van de sector van het personenvervoer (taxi's en VVB).

      → Beschikbaar vanaf 2 juni tot en met 30 juni 2021.

 • Een forfaitaire premie van 3.000 euro voor taxi's en VVB's, op voorwaarde dat zij niet in aanmerking komen voor de Tetrapremie+. Een exploitatievergunning die vóór 1 maart 2021 door Brussel Mobiliteit is afgegeven, is vereist. De aanvragen moeten worden ingediend bij Brussel Mobiliteit.

      → Nog niet beschikbaar.

 • Een premie voor de toeristische logiessector. Het bedrag van de steun varieert naargelang het aantal voltijdsequivalenten (VTE’s) in de onderneming (tussen 12.500 en 62.500 euro per vestigingseenheid, maximaal 5).

      → Nog niet beschikbaar.

→ Beschikbaar rond eind juni 2021 (te bevestigen)

 

Het gewest voorziet ook een hele reeks andere maatregelen om de financiële druk voor zelfstandigen te verlichten:

Daarnaast wordt de premie voor startende zelfstandigen (‘zelfstandigenpremie’) opgetrokken van 4.000 tot 4.750 euro voor elke zelfstandige activiteit die ingaat tussen 1 september 2020 tot en met 31 december 2021 (toegankelijk voor zelfstandigen die voorheen als werkzoekenden waren ingeschreven bij Actiris).

Alle informatie is terug te vinden op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Naast de gewestelijke steun verlenen ook sommige Brusselse gemeenten premies. Dat kan je navragen bij jouw gemeente.

Het Brussels Gewest biedt nog andere steunmaatregelen aan. Bel het gratis telefoonnummer ‘1819’ of surf naar 1819.be voor meer informatie. Psychologische hulp is ook beschikbaar via het gratis telefoonnummer 0800/20.118 (RSVZ).