My Liantis

Sociaal statuut 15 oktober 2020

De coronacrisis: deze premies voorzien de gewesten

Naast de federale overheid, voorzien ook het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal premies voor zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de gevolgen van de coronacrisis. Op welke premies kan je nog een beroep doen? Wij zetten ze voor jou overzichtelijk op een rij.

Vlaamse premies

Voor ondernemingen die verplicht moesten sluiten, was er de corona-hinderpremie. De premie bedroeg 4.000 euro voor de periode tot en met 5 april 2020. Daarna had je recht op 160 euro per extra verplichte sluitingsdag die samenviel met een dag waarop je zaak normaal open was. 

Intussen kan je de corona-hinderpremie niet meer aanvragen. Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, krijgen wel nog steeds de sluitingspremie van 160 euro per dag.

Voor ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten, maar die tegen een omzetverlies van minstens 60% aankeken, voorzag de Vlaamse regering een compensatiepremie van 3.000 euro. Deze compensatiepremie kan ook niet meer worden aangevraagd.

VLAIO voorzag ook een extra premie van 2.000 euro voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de oorspronkelijke compensatiepremie en voor ondernemingen die een beroep konden doen op de corona-hinderpremie, maar die intussen opnieuw open waren. Voor zelfstandigen in bijberoep bedroeg de extra premie 1.000 euro.

De corona-ondersteuningspremie kan niet meer worden aangevraagd.

Vlaamse beschermingsmechanisme voor ondernemingen

Het Vlaams beschermingsmechanisme is een subsidie om bedrijven die ernstige gevolgen ondervinden van de nationale of lokale coronamaatregelen financieel te ondersteunen.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor deze premie moet je onderneming:

  • gevestigd zijn in het Vlaams Gewest.
  • geopend zijn (jaarlijkse vakantie uitgezonderd).
  • een omzetdaling kennen van 60% voor de periode van 1/08/2020 – 30/09/2020 in vergelijking met dezelfde periode vorige jaar.
  • onder het toepassingsgebied van de corona-hinderpremie of de corona-compensatiepremie vallen.

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan je 7,5 procent van de omzet die je draaide tijdens diezelfde periode in 2019 terugkrijgen in de vorm van een premie. Het maximumbedrag is 15.000 euro. Zelfstandigen in bijberoep komen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking voor deze steunmaatregel.

Niet te combineren met sluitingspremie

Bedrijven die nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals discotheken, kunnen de premie niet aanvragen omdat ze nog steeds de sluitingspremie van 160 euro per dag ontvangen.

De aanvraag

De premie van het Vlaams beschermingsmechanisme zal je vanaf begin oktober 2020 tot en met 15 november 2020 kunnen aanvragen via de website van VLAIO. Je vindt er ook informatie over alle voorwaarden terug.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor de horecazaken

Cafés en restaurants die sinds 19 oktober vier weken moeten sluiten komen in aanmerking voor een nieuw Vlaams beschermingsmechanisme.

Ondernemingen die tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijden, kunnen zo beroep doen op een premie die 10% bedraagt van de omzet in dezelfde periode van 2019. Er gelden wel plafonds: een kleinere horecaondernemer kan een beroep doen op maximaal 11.250 euro. Ben je een werkgever met meer dan 10 werknemers? Dan geldt er een plafond van 22.500 euro.

Meer informatie zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van VLAIO.

Waalse premies

De Waalse regering voorzag een forfaitaire vergoeding van 5.000 euro voor ondernemingen die verplicht moesten sluiten en voorzag ook een premie van 2.500 euro voor ondernemingen die hun activiteit “substantieel” hebben moeten onderbreken. De aanvraagtermijn voor deze premies is intussen verstreken.

Een bijkomende premie van 3.500 euro

De Waalse regering voorzag een bijkomende premie van 3.500 euro voor ondernemingen die grote gevolgen ondervonden door de coronacrisis. Deze bijkomende premie was bedoeld voor ondernemingen die verplicht gesloten waren of waarvan de activiteit sterk beperkt was. Voorbeelden van dergelijke ondernemingen: discotheken, dancings, foorkramers, traiteurs, reisbureaus …

De aanvraagtermijn voor deze premie is intussen ook verstreken.

Premie gebaseerd op omzetverlies

Naast de premie van 3.500 euro voorziet het Waalse Gewest een nieuwe premie, ook bedoeld voor sectoren die vandaag nog steeds ernstige moeilijkheden ondervinden door de crisis (discotheken, toeristisch stadsvervoer, evenementen enz.). De premie bestaat uit een directe interventie in het omzetverlies: minimaal 60% in het derde kwartaal van 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Het bedrag van premie komt overeen met 15% van de omzet van 2019. Er gelden plafonds in functie van het aantal voltijdse equivalenten die je tewerkstelt.

Je vindt alle voorwaarden en bijkomende informatie terug op de website van de Waalse overheid.

Andere steunmaatregelen

Er worden ook andere ondersteunings- en financieringsmaatregelen voorzien voor ondernemingen (bankwaarborg, 'coup de pouce' lening …). Neem een kijkje op 1890.be voor meer info.

Premies in Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kende een eenmalige premie van 4.000 euro toe voor ondernemingen die verplicht moesten sluiten. Er werd ook een compensatiepremie van 2.000 euro in het leven geroepen voor ondernemingen die hun activiteit door de coronamaatregelen aanzienlijk hebben zien afnemen. Deze premies kan je op dit moment niet meer aanvragen.

Premie van 3.000 tot 9.000 euro

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een nieuwe premie voor de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector. Deze premie is bedoeld voor Brusselse ondernemingen en zelfstandigen in deze sectoren en subsectoren die hun activiteit nog niet hebben kunnen hervatten als gevolg van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad of die nog steeds zwaar worden getroffen door de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het virus en die bijna tot stilstand zijn gekomen. 

Het bedrag, tussen 3.000 en 9.000 euro, zal worden bepaald op basis van het omzetverlies. 

Je kan alle voorwaarden terugvinden op de website van de Brusselse Overheid. Het beheer van de premie wordt toevertrouwd aan de Gewestelijke overheidsdienst Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Premie van 3.000 euro voor Brusselse bars en cafés 

Naar aanleiding van de verplichte sluiting voor bars en cafés gedurende minstens één maand (vanaf 8 oktober 2020), heeft de Brusselse regering een specifieke premie van 3.000 euro goedgekeurd. 

De volgende ondernemingen komen in aanmerking voor de eenmalige premie: de cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s en elke andere plek waar alcoholische en alcoholvrije dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse én die verplicht moeten sluiten naar aanleiding van het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 oktober 2020. 

Het gaat om een eenmalige premie per actieve vestiging in Brussel. Er worden maximaal vijf premies per onderneming toegekend.

Brussel Economie en Werkgelegenheid beheert de toekenning van de premie. Op www.premieskmo.brussels vind je meer informatie over de premie. 

Bijkomende premies voorzien door de Brusselse gemeenten 

Naast de premie van 3.000 euro voorzien de Brusselse gemeenten elk apart bijkomende premies. De stad Brussel bijvoorbeeld verleent een bijkomende premie van 2.000 euro aan nachtclubs, bars en cafés die vanaf 8 oktober 2020 gedurende een maand moeten sluiten. 

Ga bij je gemeente na of ze een bijkomende premie voor jou voorziet!

Andere steunmaatregelen

Brusselse ondernemingen die aan internationale handel doen komen in aanmerking voor een premie van maximaal 2.500 euro

Het gewest voorziet ook een hele reeks andere maatregelen om de financiële druk voor zelfstandigen te verlichten (zoals de opschorting van stadstaks, overheidsgaranties op bankleningen, proxilening, leningen tegen verlaagde rentevoet voor de horeca …). Alle informatie is terug te vinden op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.