My Liantis

Verloning personeel 20 januari 2022

Recht op klein verlet voor vaccinatie van minderjarige kinderen

Sinds 12 januari 2022 is de nieuwe regelgeving van kracht die de wet rond klein verlet voor vaccinatie uitbreidt. Zo vallen situaties waarin een werknemer een minderjarig kind dat met hem of haar samenwoont, begeleidt naar een vaccinatieplaats om het te laten vaccineren tegen COVID-19, nu ook onder klein verlet.

Uitbreiding van bestaand recht op klein verlet

Als een werknemer zich laat vaccineren tijdens de arbeidsuren heeft hij tijdens zijn afwezigheid recht op klein verlet voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren. Het recht op klein verlet geldt ook voor de tweede prik.

Bovendien werd het wetsvoorstel ter uitbreiding van deze regel, ingediend door minister van Werk Pierre-Yves Dermagne, intussen goedgekeurd. In zijn wetsontwerp pleitte Minister Dermagne voor het recht op klein verlet gedurende de tijd die nodig is om een minderjarig kind te laten vaccineren. Hiermee wordt zowel de tijd van de eigenlijke vaccinatie beoogd, alsook de tijd die nodig is voor de werknemer om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden.

Met deze wetsuitbreiding wil minister Dermagne de vaccinatie van minderjarige kinderen faciliteren.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

In de loonberekeningen wordt de tijd die je medewerker afwezig is geregistreerd als klein verlet, zonder de vermelding dat het gaat om klein verlet voor vaccinatie. De berekeningsregels voor het klein verlet worden toegepast: voor die uren krijgt je medewerker dus het feestdagenloon.