My Liantis

Verloning personeel 08 november 2021

Recht op klein verlet voor vaccinatie van minderjarige kinderen

Een werknemer mag afwezig zijn van het werk om zijn vaccins tegen het coronavirus te laten zetten. Dat bestaande recht op klein verlet voor vaccinatie zou worden uitgebreid tot de situaties waarin een werknemer een minderjarig kind dat met hem of haar samenwoont, begeleidt naar een vaccinatieplaats om het te laten vaccineren tegen COVID-19.

Uitbreiding van bestaand recht op klein verlet

Als een werknemer zich laat vaccineren tijdens de arbeidsuren heeft hij tijdens zijn afwezigheid recht op klein verlet voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren. Het recht op klein verlet geldt ook voor de tweede prik.

Als het van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne afhangt, wordt die regel uitgebreid. Hij diende een wetsontwerp in waardoor werknemers ook recht zouden hebben op klein verlet gedurende de tijd die nodig is om het minderjarig kind te laten vaccineren. Hiermee wordt zowel de tijd van de eigenlijke vaccinatie beoogd, alsook de tijd die nodig is voor de werknemer om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden.

Met dit voorontwerp van wet wil minister Dermagne de vaccinatie van minderjarige kinderen faciliteren.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

In de loonberekeningen wordt de tijd die je medewerker afwezig is geregistreerd als klein verlet, zonder de vermelding dat het gaat om klein verlet voor vaccinatie. De berekeningsregels voor het klein verlet worden toegepast: voor die uren krijgt je medewerker dus het feestdagenloon.

Opgelet: deze uitbreiding is nog niet definitief. Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.