My Liantis

Personeelsbeleid 16 november 2022

Recht op vaccinatieverlof verlengd

Een werknemer mag van het werk afwezig zijn voor de vaccinatie tegen het coronavirus. Als werkgever ben je verplicht loon te betalen voor deze afwezigheid volgens de regels van het klein verlet. Dit was zo tot 30 juni, maar wordt nu opnieuw ingevoerd vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022.

Wanneer kan het vaccinatieverlof opgenomen worden?

Als een werknemer zich tijdens de arbeidsuren laat vaccineren, is er tijdens die afwezigheid recht op klein verlet voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren. Dit is niet alleen de tijd van het vaccineren zelf, maar ook de verplaatsingstijd naar het vaccinatiecentrum.

De medewerker heeft ook recht op klein verlet voor de tijd die nodig is om een minderjarig, inwonend kind te begeleiden naar het vaccinatiecentrum. Ook voor meerderjarige personen met een handicap of meerderjarigen onder voogdij kan de werknemer vaccinatieverlof opnemen, ongeacht of het om zijn eigen kind gaat of om iemand over wie de medewerker het wettelijk voogdijschap uitoefent. Dat recht kan ook slechts door één van de ouders worden opgenomen of door slechts één van de voogden.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

In de loonberekeningen wordt de tijd die je medewerker afwezig is, geregistreerd als klein verlet, zonder de vermelding dat het gaat om klein verlet voor vaccinatie. De berekeningsregels voor het klein verlet worden toegepast: voor die uren krijgt je medewerker dus het feestdagenloon.

Als een werknemer vaccinatieverlof wil opnemen tijdens de arbeidstijd (voor zichzelf of voor een minderjarig kind), dan moet hij je op voorhand verwittigen zodra hij het tijdstip of het tijdslot voor de vaccinatie kent. Je mag als werkgever de bevestiging van de afspraak opvragen. Kan je uit die bevestiging niet duidelijk afleiden wat het uur en de plaats van de vaccinatie is, dan mag je ook vragen om de uitnodiging voor te leggen.

Let op, als werkgever mag je enkel het tijdstip van de afspraak neerschrijven. Omwille van privacyredenen is het niet toegestaan om een kopie te nemen van de afspraakbevestiging. Ook het manueel overschrijven van alle gegevens op het bewijsstuk is dus niet toegelaten. Eventuele gezondheidsproblemen noteren, is uiteraard absoluut verboden.

In de wetgeving werd voorzien dat het klein verlet nog kan verlengd worden tot en met 31 maart 2023. Als dit het geval is, brengt Liantis je daarvan op de hoogte.

Wat als er in tussentijd een andere afwezigheid werd geboekt?

Aangezien de wet retroactief werd ingevoerd, kan het zijn dat er in onderling akkoord met de werknemer toegestane afwezigheid of een andere vorm van betaalde afwezigheid werd geboekt. Dit moet nu rechtgezet worden. Er moet klein verlet in de loonberekeningen geboekt worden. Meld dit aan je vertrouwde klantenadviseur.