My Liantis

Personeelsbeleid 14 januari 2021

Registratieplicht voor tijdelijke buitenlandse werknemers

Sinds 12 januari 2021 geldt een registratieplicht voor alle werkgevers die tijdelijk werknemers of zelfstandigen uit het buitenland tewerkstellen. Die verplichting is al sinds 24 augustus 2020 van toepassing in vijf specifieke sectoren: de bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector. De maatregel is nu uitgebreid en geldt al zeker tot 1 maart 2021.

Wat houdt de registratieplicht in?

Werkgevers die tijdelijk werknemers of zelfstandigen uit het buitenland tewerkstellen, zijn verplicht om in het kader van de contactopsporing een register bij te houden met een aantal gegevens van die personen.

Vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan, moet je als werkgever een lijst bijhouden met: 

  • de identificatiegegevens van de werknemer of zelfstandige: 
    • naam en voornamen
    • geboortedatum
    • INSZ-nummer (rijksregisternummer of bis-nummer)
  • zijn verblijfplaats in België
  • zijn telefoonnummer 
  • de namen van de personen met wie de werknemer of zelfstandige samenwerkte in België

Die lijst moet je ter beschikking houden van de diensten die de verspreiding van het coronavirus tegengaan of die de naleving van de maatregelen controleren. De gegevens mogen enkel daarvoor worden gebruikt. Na veertien dagen moet je de lijst vernietigen. 

Om het jou makkelijk te maken, hebben we een registratieformulier opgesteld, zodat je enkel nog de gegevens van de werknemer of zelfstandige in kwestie hoeft in te vullen. Download hier het formulier.

Vergeet het Passagier Lokalisatie Formulier niet!

Je moet vóór de aanvang van de werkzaamheden zeker ook controleren of het Passagier Lokalisatie Formulier werd ingevuld. Is dat niet zo, dan moet dat gebeuren uiterlijk op het moment waarop de werkzaamheden in België starten.

Negatieve test

Je werknemer moet ook een bewijs van een negatieve coronatest van maximaal 72 uur vóór de aanvang van de werkzaamheden in België kunnen voorleggen (indien de werknemer langer dan 48 uur in België blijft). Vraag voor alle zekerheid een kopie van het bewijs van die test.

Uitzondering op de registratieplicht

De verplichting geldt niet voor grensarbeiders, buitenlandse werknemers of zelfstandigen die minder dan 48 uur in België verblijven en voor buitenlandse werknemers of zelfstandigen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben.