My Liantis
NL Deze webpagina herneemt de maatregelen en bijhorende regels van toepassing voor het jaar 2020. Ben je op zoek naar informatie over het crisis-overbruggingsrecht in 2021? Bekijk dan ons overzicht. FR Cette page reprend les mesures et les règles correspondantes applicables en 2020. Vous cherchez des informations sur le droit passerelle de crise en 2021 ? Consultez notre aperçu.

Sociaal statuut 09 november 2020

Relance-uitkering (of relance-overbruggingsrecht) voor zelfstandigen in 2020

Deze webpagina herneemt de maatregelen en bijhorende regels van toepassing voor het jaar 2020. Ben je op zoek naar informatie over het crisis-overbruggingsrecht in 2021? Bekijk dan ons overzicht.

Omdat de heropstart van de economie na de eerste coronagolf in fases verliep en ook telkens met strikte voorwaarden gepaard ging, heeft de overheid van juni tot en met december 2020 een extra steunmaatregel voorzien om zelfstandigen die werden verplicht hun zelfstandige activiteit te onderbreken te ondersteunen bij hun heropstart: de relance-uitkering (ofwel relance-overbruggingsrecht).

Relance-uitkering versus het crisis-overbruggingsrecht

De maatregel komt naast het crisis-overbruggingsrecht  wegens verplichte sluiting te staan. Je hoeft je zaak niet te sluiten om recht te hebben op de steun (in tegenstelling tot het overbruggingsrecht).

De relance-uitkering bedraagt 1.291,69 euro per maand als alleenstaande of 1.614,10 euro met gezinslast. 

Wie kan de relance-uitkering aanvragen?

Ben je in België sociale bijdragen verschuldigd en behoor je tot een van de volgende categorieën, dan kan je de relance-uitkering aanvragen:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters;
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) en 65-plussers zonder pensioen, die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Tip: Andere zelfstandigen, zoals zelfstandigen in bijberoep die een lagere bijdrage betalen dan de minimumbijdrage in hoofdberoep en gepensioneerde zelfstandigen, kunnen alleen in aanmerking komen voor het halve crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting.

Onder welke voorwaarden?

Je hebt recht op een relance-uitkering als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Je zaak was minstens één volledige kalendermaand verplicht gesloten en dat tot 3 mei 2020 of langer. We baseren ons voor deze beoordeling vooral op de NACE-code waarmee je activiteiten in de KBO geregistreerd zijn. Vermeld daarom altijd je ondernemingsnummer in je aanvraag. Soms volstaat de NACE-code niet en ontvang je van ons een voorlopige beslissing (vaak een weigering) waarna we je de kans bieden te reageren. Ga hier na of jij in aanmerking komt voor de steun bij de heropstart met het relance-overbruggingsrecht.
 • Ben je maar recent gestart als zelfstandige en was jouw zaak dus nooit verplicht gesloten? Dan kom je niet in aanmerking voor de relance-uitkering, tenzij je kan aantonen dat je van plan was om al eerder te starten maar dat niet kon door de crisis, en je ook effectief al stappen had ondernomen om je opstart voor te bereiden.

 • Je mag je activiteiten hervatten. Wie zijn activiteiten niet meer opnieuw wil heropstarten, heeft geen recht op een crisis overbruggingsuitkering. Wie door de overheid opnieuw verplicht is de deuren te sluiten, kan terugvallen op het crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting.
 • Je ondervindt een omzetverlies of vermindering van het aantal bestellingen van minstens 10%. Om na te gaan of je recht hebt op een uitkering voor de maanden juni, juli, augustus en september vergelijken we je omzet van het tweede kwartaal van 2020 met het tweede kwartaal van 2019. Voor de maanden oktober, november en december 2020 verschuift de referteperiode en kijken we naar het derde kwartaal. Je omzet van het derde kwartaal van 2020 moet dan met minstens 10% gedaald zijn ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. De omzetdaling moet te wijten zijn aan de coronacrisis. Dat wordt achteraf gecontroleerd. Als het tweede of derde kwartaal van 2019 geen relevant kwartaal is om mee te vergelijken (omdat je toen ziek was of bijvoorbeeld nog zelfstandige in bijberoep was)?  Dan maak je de vergelijking met het eerstvolgende relevante kwartaal.
 • Je geniet voor dezelfde maand geen corona-overbruggingsrecht.

Wat als je al een andere uitkering geniet?

De relance-uitkering kan niet worden gecombineerd met het crisis-overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door je ziekenfonds. Ziekenfondsuitkeringen zijn: moederschapsuitkeringen, adoptie-uitkeringen, pleegzorguitkeringen en arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen.

Voor de uitkeringen uitbetaald door het ziekenfonds gelden de volgende specifieke regels:

 • Je hebt geen recht op de relance-uitkering voor maanden waarin je van de eerste tot en met de laatste dag een ziekenfondsuitkering  geniet. 
 • Heb je van de adviserend arts van jouw ziekenfonds de toestemming gekregen om deeltijds te werken als zelfstandige? Dan heb je geen recht op de relance-uitkering.
 • De combinatie met een vaderschaps- of geboorte-uitkering is toegestaan.

Ontvang je een andere uitkering als zelfstandige, werknemer of ambtenaar, dan kan de relance-uitkering wel worden uitbetaald. Denk aan tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Let op: geniet je ook een andere uitkering, dan kunnen wij de relance-uitkering volledig uitbetalen. Toch zou het kunnen dat de andere uitkering niet of maar gedeeltelijk kan worden uitbetaald, omdat je het relance-overbruggingsrecht geniet. Contacteer de uitbetalingsinstelling voor meer informatie!

Hoe vraag je de relance-uitkering aan?

Aanvraag bij Liantis

De vlotste manier om je aanvraag voor de relance-uitkering te doen en verwerkt te krijgen, is via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis. Met vragen kan je ook steeds terecht op onze supportpagina.

We informeren je telkens de vrijdag volgend op de week van je aanvraag over de beslissing.

Ben je ondertussen opnieuw gesloten door de maatregelen van de overheid tijdens de tweede lockdown? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk recht op het dubbel overbruggingsrecht en andere steunmaatregelen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.

De aanvraagtermijnen

Wil je een aanvraag doen? Hou dan zeker rekening met deze data zodat je niet te laat bent om de financiële steunmaatregel aan te vragen.

 • Voor de maand juni: ten laatste op 31 december 2020.
 • Voor de maanden juli, augustus en september: ten laatste op 31 maart 2021.
 • Voor de maanden oktober, november en december: ten laatste op 30 juni 2021.

De uitbetaling

 • We betalen telkens op vrijdag de uitkeringen die de week voordien werden aangevraagd. Let op, omdat kerstdag en nieuwjaarsdag op een vrijdag vallen, zal tijdens de kerstvakantie maar één uitbetaling plaatsvinden, namelijk op 24 december voor alle aanvragen gedaan tot en met 20 december. Latere aanvragen worden uitbetaald op vrijdag 8 januari 2021.
 • De uitkeringen voor de maand oktober worden de eerste keer op 6 november 2020 uitbetaald.
 • De eerste uitkeringen voor de maand november worden op 4 december 2020 uitbetaald.
 • De eerste uitkeringen voor de maand december worden op 8 januari 2021 uitbetaald.