My Liantis
Aanvragen voor de maand oktober zijn mogelijk zodra je het vervaldagbericht voor het vierde kwartaal hebt ontvangen. De crisisuitkeringen worden elke vrijdag uitbetaald. Op 2 oktober 2020 gebeuren de eerste uitbetalingen voor de maand september. | Les demandes pour le mois d’octobre peuvent être introduites dès réception de votre avis d’échéance du quatrième trimestre. Les prestations sont versées chaque vendredi. Les premiers paiements pour le mois de septembre seront effectués le 2 octobre 2020.

Sociaal statuut 24 september 2020

Relance-uitkering (of relance-overbruggingsrecht) voor zelfstandigen

Omdat de heropstart van de economie in fases verloopt en ook telkens met strikte voorwaarden gepaard gaat, voorziet de overheid van juni tot en met oktober 2020 een extra steunmaatregel om zelfstandigen die werden verplicht hun zelfstandige activiteit te onderbreken te ondersteunen bij hun heropstart: de relance-uitkering (ofwel relance-overbruggingsrecht ). 

Relance-uitkering versus het overbruggingsrecht

De maatregel komt naast het overbruggingsrecht te staan. Je hoeft je zaak niet te sluiten om recht te hebben op de steun (in tegenstelling tot het overbruggingsrecht).

De relance-uitkering is even hoog als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro per maand als alleenstaande of 1.614,10 euro met gezinslast. Maar de voorwaarden voor deze steunmaatregel zijn anders.

Wie kan de relance-uitkering aanvragen?

Ben je in België sociale bijdragen verschuldigd en behoor je tot een van de volgende categorieën, dan kan je de relance-uitkering aanvragen:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters;
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) en 65-plussers zonder pensioen, die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Tip: Andere zelfstandigen, zoals zelfstandigen in bijberoep die een lagere bijdrage betalen dan de minimumbijdrage in hoofdberoep en gepensioneerde zelfstandigen, kunnen alleen in aanmerking komen voor het halve overbruggingsrecht.

Onder welke voorwaarden?

Je hebt recht op een relance-uitkering als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Je zaak was minstens één volledige kalendermaand verplicht gesloten en dat tot 3 mei 2020 of langer. We baseren ons voor deze beoordeling vooral op de NACE-code waarmee je activiteiten in de KBO geregistreerd zijn. Vermeld daarom altijd je ondernemingsnummer in je aanvraag. Soms volstaat de NACE-code niet en ontvang je van ons een voorlopige beslissing (vaak een weigering) waarna we je de kans bieden te reageren. Ga hier na of jij in aanmerking komt voor de steun bij de heropstart met het relance-overbruggingsrecht.
 • Ben je maar recent gestart als zelfstandige en was jouw zaak dus nooit verplicht gesloten? Dan kom je niet in aanmerking voor de relance-uitkering, tenzij je kan aantonen dat je van plan was om al eerder te starten maar dat niet kon door de crisis, en je ook effectief al stappen had ondernomen om je opstart voor te bereiden.

 • Je mag je activiteiten hervatten. Wie zijn activiteiten niet meer opnieuw wil heropstarten, heeft geen recht op een crisis overbruggingsuitkering.
 • In het tweede kwartaal van 2020 Je ondervindt een omzetverlies of vermindering van het aantal bestellingen van minstens 10%. in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. Om recht te hebben op een uitkering voor de maanden juni, juli, augustus en september vergelijken we je omzet van het tweede kwartaal van 2020 met het tweede kwartaal van 2019. Voor de maand oktober verschuift de referteperiode en kijken we naar het derde kwartaal. Je omzet van het derde kwartaal van 2020 moet dan met minstens 10% gedaald zijn ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. De omzetdaling moet te wijten zijn aan de coronacrisis. Dat zal achteraf worden gecontroleerd.
  Ben je pas later gestart of b Blijkt het tweede of derde kwartaal van 2019 geen relevant kwartaal om mee te vergelijken (omdat je toen ziek was of bijvoorbeeld nog zelfstandige in bijberoep was)? Dan maak je de vergelijking met het eerst volgende relevante kwartaal.
 • Je geniet voor dezelfde maand geen corona-overbruggingsrecht.

Wat als je al een andere uitkering geniet?

De relance-uitkering kan niet worden gecombineerd met het overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door je ziekenfonds. Ziekenfondsuitkeringen zijn: moederschapsuitkeringen, adoptie-uitkeringen, pleegzorguitkeringen en arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen.

Voor de uitkeringen uitbetaald door het ziekenfonds gelden de volgende specifieke regels:

 • Je hebt geen recht op de relance-uitkering voor maanden waarin je van de eerste tot en met de laatste dag een ziekenfondsuitkering  geniet. 
 • Heb je van de adviserend arts van jouw ziekenfonds de toestemming gekregen om deeltijds te werken als zelfstandige? Dan heb je geen recht op de relance-uitkering.
 • De combinatie met een vaderschaps- of geboorte-uitkering is toegestaan.

Ontvang je een andere uitkering als zelfstandige, werknemer of ambtenaar, dan kan de relance-uitkering wel worden uitbetaald. Denk aan tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Let op: geniet je ook een andere uitkering, dan kunnen wij de relance-uitkering volledig uitbetalen. Toch zou het kunnen dat de andere uitkering niet of maar gedeeltelijk kan worden uitbetaald, omdat je het relance-overbruggingsrecht geniet. Contacteer de uitbetalingsinstelling voor meer informatie!

Hoe vraag je de relance-uitkering aan?

Je kan nu een aanvraag indienen voor de maanden juni tot en met september. Voor de maand oktober zal de aanvraag mogelijk zijn vanaf 24 oktober.

De vlotste manier om je aanvraag voor de relance-uitkering te doen en verwerkt te krijgen, is via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt. Lukt dit niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze supportpagina.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.

De aanvraagtermijnen

 • Voor de maand juni: ten laatste op 31 december 2020.
 • Voor de maanden juli, augustus en september: ten laatste op 31 maart 2021.
 • Voor de maand oktober: ten laatste op 30 juni 2021.

De uitbetaling

 • We betalen wekelijks op vrijdag, voor de aanvragen die de week voordien werden ingediend.
 • De uitkeringen voor de maand september worden de eerste keer op 2 oktober uitbetaald.