My Liantis

Sociaal statuut 05 juni 2020

Relance-uitkering (of relance-overbruggingsrecht) voor zelfstandigen

Omdat de heropstart van de economie in fases verloopt en ook telkens met strikte voorwaarden gepaard gaat, voorziet de overheid een extra steunmaatregel die zelfstandigen tijdens hun heropstart kan ondersteunen: de relance-uitkering (ofwel relance-overbruggingsrecht). De maatregel komt naast het overbruggingsrecht te staan.

Relance-uitkering versus het overbruggingsrecht

Je kan momenteel nog altijd een overbruggingsuitkering aanvragen.

De relance-uitkering is even hoog als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro per maand als alleenstaande of 1.614,10 euro met gezinslast.

Maar de voorwaarden voor de nieuwe steunmaatregel zijn anders.

 • Was jouw zaak op 1 juni 2020 nog verplicht gesloten of was jouw activiteit verboden
  Vraag dan het overbruggingsrecht aan via My Liantis, want je hebt er automatisch recht op.
 • Was jouw zaak op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten of was jouw activiteit op dat moment nog verboden? En daalden jouw omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10%  t.o.v. dezelfde periode vorig jaar?
  Dan vraag je het relance-overbruggingsrecht aan. Je mag de relance-uitkering combineren met de hervatte uitoefening van jouw zelfstandige activiteit.
 • Was je op 3 mei 2020 niet verplicht gesloten, was jouw activiteit niet verboden of leed je geen omzetverlies?
  Dan kom je misschien in aanmerking voor het overbruggingsrecht, op voorwaarde dat je je activiteit minstens zeven dagen onderbreekt door de coronacrisis.
 • Kom je noch voor het overbruggingsrecht noch voor de relance-uitkering in aanmerking?
  Het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen is mogelijk een optie waar jij een beroep op kan doen.
  Het tijdelijke ouderschapsverlof kan worden toegekend voor mei, juni, juli of augustus. De uitkering bedraagt 532,24 euro per maand (of 875 euro in een eenoudergezin). Je hebt er recht op wanneer je als ouder, adoptie- of pleegouder jouw activiteiten tijdens de volledige maand vermindert om een kind jonger dan twaalf jaar of een ouder kind met een handicap op te vangen.

Wie kan de relance-uitkering aanvragen?

Ben je in België sociale bijdragen verschuldigd, ben je jonger dan 65 jaar en behoor je tot een van de volgende categorieën, dan kan je de relance-uitkering aanvragen:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters;
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37), die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Tip: Andere zelfstandigen, zoals zelfstandigen in bijberoep die een lagere bijdrage betalen dan de minimumbijdrage in hoofdberoep en gepensioneerde zelfstandigen, kunnen alleen in aanmerking komen voor het halve overbruggingsrecht.

Wat als je al een andere uitkering geniet?

De relance-uitkering kan niet worden gecombineerd met het overbruggingsrecht, het tijdelijke ouderschapsverlof voor zelfstandigen of een uitkering uitbetaald door je ziekenfonds. Ziekenfondsuitkeringen zijn: moederschapsuitkeringen, adoptie-uitkeringen, pleegzorguitkeringen en arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen.

Voor de uitkeringen uitbetaald door het ziekenfonds gelden de volgende specifieke regels:

 • Je hebt geen recht op de relance-uitkering voor maanden waarin je van de eerste tot en met de laatste dag een ziekenfondsuitkering  geniet. 
 • Heb je van de adviserend arts van jouw ziekenfonds de toestemming gekregen om deeltijds te werken als zelfstandige? Dan heb je geen recht op de relance-uitkering.
 • De combinatie met een vaderschaps- of geboorte-uitkering is toegestaan.

Ontvang je een andere uitkering als zelfstandige, werknemer of ambtenaar, dan kan de relance-uitkering wel worden uitbetaald. Denk aan tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Let op: geniet je ook een andere uitkering, dan kunnen wij de relance-uitkering volledig uitbetalen. Toch zou het kunnen dat de andere uitkering niet of maar gedeeltelijk kan worden uitbetaald, omdat je het relance-overbruggingsrecht geniet. Contacteer de uitbetalingsinstelling voor meer informatie!

Hoe vraag je de relance-uitkering aan?

De aanvraag moet ten laatste op 31 december 2020 worden ingediend bij Liantis. Het is momenteel nog niet mogelijk om de relance-uitkering aan te vragen. Denk je in aanmerking te komen voor het relance-overbruggingsrecht voor zelfstandigen, vul dan zeker het formulier op deze pagina in. Zodra je een aanvraag kan indienen, ontvang je van Liantis een e-mail met de nodige instructies.