My Liantis

Personeelsbeleid 02 augustus 2022

Sanctie voor werkgevers bij onterecht inroepen van tijdelijke werkloosheid

De wet die tijdelijk bepaalde aanpassingen voorziet bij het gebruik van tijdelijke werkloosheid, bevat ook een sanctie voor werkgevers die er onterecht gebruik van maken.

Wat verandert er?

Blijkt na een controle dat je als werkgever onterecht tijdelijke werkloosheid toepaste, dan moet je je werknemer het normale loon betalen. Dat blijft onveranderd. Wel nieuw is dat de RVA de ten onrechte betaalde bruto werkloosheidsuitkeringen rechtstreeks van jou kan terugvorderen, tot nu toe was dat enkel van de werknemer. Nadien hou je dan het nettobedrag van de uitkeringen die je aan de RVA terugbetaalde in op het nettoloon van je werknemer.

Welke vormen van tijdelijke werkloosheid?

Het gaat om tijdelijke werkloosheid door:

  • overmacht
  • economische redenen voor arbeiders en bedienden
  • een technische stoornis
  • slecht weer
  • de energiecrisis

Tijdelijke maatregel

Voorlopig geldt de maatregel tijdelijk: van 1 juli tot en met 31 december 2022. Een koninklijk besluit kan daar wel nog verandering in brengen. 

Bron: Wet houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid dd. 30 juli 2022, B.S. 28 september 2022.