My Liantis

Personeelsbeleid 23 juni 2022

Schorsing opzegtermijn in de zorg en onderwijs bij tijdelijke werkloosheid omwille van de oorlog in Oekraïne

Het is officieel, vanaf 10 juni wordt de opzegtermijn voor ontslagen werknemers in de zorgsector en het onderwijs geschorst indien die opzegtermijn valt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door de crisis in Oekraïne.

Wat houdt de tijdelijke werkloosheid omwille van de crisis in Oekraïne in?

In twee overmachtssituaties, namelijk die van een tekort aan onderdelen of grondstoffen en die waarin werknemers geblokkeerd zitten in Rusland of Oekraïne, kan je als werkgever een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de oorlog in Oekraïne en dit tot 30 juni 2022. Je kan die tijdelijke werkloosheid aanvragen met een vereenvoudigde procedure.

Wat is de impact ervan op de opzegtermijn?

Op vrijdag 10 juni 2022 werd een wet gepubliceerd die de opzegtermijn van een door de werkgever ontslagen werknemer schorst die ook tijdelijk werkloos is. Let wel, de opzegtermijn mag ten vroegste starten op 1 april 2022.

Het gaat dan over tijdelijke werkloosheid tussen 10 juni 2022 tot en met 30 juni 2022 en enkel in de volgende sectoren: PC 318 – 319 – 330 – 331 – 332 – 322, de openbare zorgsector en het onderwijs.

Onduidelijkheden

Of de wet nog verlengd wordt of uitgebreid naar andere sectoren, is niet duidelijk. Zodra we meer info hebben, brengen we je op de hoogte.

Voorbeeld: Een werknemer uit één van de bovengenoemde sectoren werd ontslaan en heeft een opzegtermijn van acht weken die begint te lopen op maandag 9 mei 2022. De werknemer staat sinds week 1 op tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne.

Wordt de opzegtermijn vanaf het begin geschorst? Nee, de opzegtermijn wordt pas geschorst vanaf 10 juni 2022.

Voorbeeld: Een werknemer uit één van de bovengenoemde sectoren werd ontslaan en heeft een opzegtermijn van 24 weken die begint te lopen op maandag 21 maart 2022. De werknemer staat sinds week 1 op tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne.

Wordt de opzegtermijn vanaf het begin geschorst? Nee, de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de oorlog in Oekraïne schorst de opzegtermijn niet want de opzegtermijn is gestart voor 1 april.