My Liantis

Personeelsbeleid 22 oktober 2020

Sluiting horeca versterkt roep om algemene vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

Sinds 19 oktober 2020 moeten cafés en restaurants voor een maand verplicht de deuren sluiten. Dat werd door de federale regering beslist tijdens het Overlegcomité van 16 oktober 2020. Werknemers in de horeca maar ook medewerkers in bedrijven die zich geheel of gedeeltelijk op de horeca richten, zijn daardoor tijdelijk werkloos.

Tijdelijke werkloosheid: geen sinecure

Door de recente verstrenging van het systeem van tijdelijke werkloosheid, is het voor veel bedrijven geen sinecure meer om zich op het stelsel te beroepen:

Beperkte mogelijkheden sinds 1 september 2020

Sinds 1 september 2020 kan de vereenvoudigde aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht enkel nog worden gebruikt door bedrijven die tot de zwaarst getroffen sectoren behoren en door zwaar getroffen ondernemingen. Dat zijn ondernemingen die tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 een beroep deden op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen voor minstens 20% van de normaal gewerkte dagen.

Doordat de horecasector bij de zwaarst getroffen sectoren wordt gerekend, kunnen horecawerkgevers hun werknemers nog steeds op een eenvoudige manier tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht (door de coronacrisis). De maatregelen die de regering op 16 oktober 2020 trof, veranderen daar niets aan.

Maar wat met niet-horecabedrijven die (sterk) afhankelijk zijn van de horecasector?

Heel wat niet-horecabedrijven die producten of diensten leveren aan de horeca, kunnen hun werknemers momenteel ook niet of slechts gedeeltelijk tewerkstellen.

Ondernemingen die tot de zwaarst getroffen sectoren of zwaarst getroffen ondernemingen behoren, kunnen ook op een relatief eenvoudige manier tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen.

Maar voor wie niet tot de zwaarst getroffen sectoren of ondernemingen behoort, is de situatie ingewikkelder. Je kan je in dat geval als werkgever beroepen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Voor arbeiders is die procedure relatief eenvoudig, máár om bedienden tijdelijk werkloos te stellen wegens economische redenen moet je eerst worden beschouwd als onderneming in moeilijkheden.

Niet iedere onderneming die zich momenteel wil beroepen op tijdelijke werkloosheid, voldoet aan de voorwaarden van onderneming in moeilijkheden. Daardoor hebben een aantal werkgevers geen oplossing voor de bedienden die ze niet kunnen tewerkstellen.

Bovendien heeft het systeem van tijdelijke werkloosheid om economische redenen sowieso beperkingen: bijvoorbeeld door de wachttijd kan je er niet meteen een beroep doen.

Nood aan een algemene vereenvoudigde procedure

We stellen vast dat werkgevers opnieuw behoefte hebben aan een veralgemeende toepassing van de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zoals die vóór 1 september 2020 gold.

Dat kan tenminste al één zorg wegnemen bij werkgevers én werknemers. En zo kan de bedrijfswereld zich concentreren op waar het om draait: overleven in deze moeilijke tijden. Liantis lobbyt mee voor deze oplossing.

Heb je nog vragen?

Of twijfel je of je onderneming tot de zwaarst getroffen sectoren of ondernemingen behoort? Neem dan zeker contact op met jouw klantenadviseur.