My Liantis

Personeelsbeleid 17 juni 2019

Meer gendergelijkheid in sociaal overleg

Van 11 tot 24 mei 2020 vinden er sociale verkiezingen plaats. Het is een publiek geheim dat het sociaal overleg binnen heel wat ondernemingen in hoofdzaak een mannenaangelegenheid is. Slechts hier en daar zijn er afspraken rond een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. De overheid is zich bewust van het probleem en wil er vanaf 2020 verandering in brengen.

Bewustmaking binnen de bedrijven zelf

Een eerste stap is bewustmaking. De overheid zal bedrijven dwingen om zichzelf een spiegel voor te houden en na te denken over de objectieve cijfers.

Concreet moet elke onderneming na de sociale verkiezingen van mei 2020 een lijst opstellen van het aantal vrouwelijke en mannelijke kandidaten, alsook van het definitieve aantal vrouwelijke en mannelijke verkozenen. En dit zowel voor de ondernemingsraad, als voor het comité PBW.

Deze lijst moet het bedrijf overmaken aan de ondernemingsraad of, indien er geen is, aan de vakbondsafvaardiging. Op die manier hoopt de overheid de bedrijven te sensibiliseren en een interne discussie op gang te brengen.

Analyse per sector en nationaal actieplan

Verder zal de FOD Werkgelegenheid vanaf 2020 een analyse per sector opstellen. Deze cijfers komen vervolgens terecht bij de Nationale Arbeidsraad die algemene maatregelen zal voorstellen om tot een meer evenwichtige verdeling van het aantal mandaten te komen.