My Liantis

Personeelsbeleid 11 januari 2023

Soepelere regels voor cumulatie overlevingspensioen

In 2023 mogen personen met een overlevingspensioen onder bepaalde voorwaarden meer verdienen. Daarnaast geven we naar jaarlijkse gewoonte een overzicht van de aanpassingen van de grensbedragen voor gepensioneerden.

Wat verandert er voor wie recht heeft op een overlevingspensioen?

Personen met een gezinslast die recht hebben op een overlevingspensioen én jonger zijn dan 65 jaar, mogen vanaf 2023 meer verdienen. Vroeger werd het basisbedrag met een bepaald bedrag verhoogd als er sprake was van gezinslast. Dit aanvullend bedrag wordt nu verdubbeld voor het eerste kind en komt er ook voor elk bijkomend kind bij.

Vroeger was er alleen een verhoging van het basisbedrag als er sprake was van gezinslast, maar het aantal kinderen was van weinig belang. Nu telt dit dus wel.  

Jaarlijkse aanpassing grensbedragen

Elk jaar is er op 1 januari een aanpassing van de grensbedragen.

Hieronder vind je de verhoogde grensbedragen van toegelaten activiteit, afhankelijk van de leeftijd van de gepensioneerde en van het al dan niet ontvangen van een rust- of een overlevingspensioen voor 2023.

Aard van de bijverdienste   Rustpensioen
(+ overlevingspensioen)
  Overlevingspensioen  
    Vóór wettelijke pensioenleeftijd Vanaf wettelijke pensioenleeftijd Vóór wettelijke pensioenleeftijd Vanaf wettelijke pensioenleeftijd
Werknemer Basis 9.236,00 euro onbegrensd 21.505,00 euro 26.678,00 euro
  Kinderlast 13.854,00 euro onbegrensd

26.881,00 euro

+ 5.376 euro per kind ten laste
32.451,00 euro
Zelfstandig
(+ werknemer)
Basis 7.389,00 euro onbegrensd 17.204,00 euro 21.342,00 euro
  Kinderlast 11.083,00 euro onbegrensd

21.505,00 euro
+ 4.301,00 euro per kind ten laste

25.960,00 euro

 

Onbeperkt bijverdienen of grensbedragen toepassen?

De bestaande voorwaarden om onbeperkt bij te verdienen voor wie van een rustpensioen geniet, blijven ook in 2023 gelden. Hij/zij kan onbeperkt bijverdienen: 

  • vanaf het kalenderjaar waarin de gepensioneerde 65 jaar wordt;
  • of bij een loopbaan van minstens 45 jaar bij het op pensioen gaan.

Slaagt de gepensioneerde er niet in om het beroepsinkomen onder deze grenzen te houden, dan kan hij/zij gesanctioneerd worden. De gepensioneerde verliest dan een procentueel bedrag van het pensioen, gelijk aan het percentage van de overschrijding van het toepasselijke grensbedrag.