My Liantis

Verloning personeel 05 november 2019

Nationale actiedag ABVV-FGTB op 12 november

Op 12 november organiseren de socialistische vakbonden ABVV en FGTB een nationale actiedag in uiteenlopende sectoren en regio's. De actiedag kan verschillende vormen aannemen: van samenkomsten en stakingen, tot betogingen. De mogelijkheid bestaat dat je medewerkers die dag niet komen opdagen. Maar welke impact heeft dit op hun verloning?

Mogen je medewerkers afwezig blijven?

Deelnemen aan een actiedag valt onder het stakingsrecht. In principe kan je je hier als werkgever dan ook niet tegen verzetten. Evenmin kan je eisen dat je medewerker aantoont dat hij effectief deelnam aan de betoging.

Hebben je medewerkers recht op loon?

Medewerkers die deelnemen aan de actiedag, leveren geen prestaties en hebben daardoor ook geen recht op loon. Als een medewerker lid is van een vakbond dan zal hij of zij van hen een stakingsvergoeding krijgen. Medewerkers die gewoon komen werken, moet je uiteraard wel betalen.

Kan je een beroep doen op uitzendkrachten?

Als slechts enkele van je medewerkers aan de betoging deelnemen – en dit dus geen gevolgen heeft voor de activiteit binnen je bedrijf – kan je een beroep doen op uitzendkrachten. Als veel van je medewerkers er voor kiezen om te gaan betogen – en dit dus wel gevolgen heeft voor de activiteit van je bedrijf – kan je geen beroep doen op uitzendkrachten.