My Liantis

Verloning personeel 23 januari 2020

Vakbondsactie op 28 januari

Op dinsdag 28 januari 2020 organiseert het ABVV een nationale actiedag te Brussel.  De acties kunnen verschillende vormen aannemen (samenkomst, betoging, …) en willen het belang van een degelijk gefinancierde en uitgebouwde sociale zekerheid in de verf zetten. De mogelijkheid bestaat dat je medewerkers die dag niet komen opdagen. Maar welke impact heeft dit op hun verloning?

Mogen je medewerkers afwezig blijven?

Deelnemen aan een actiedag valt onder het stakingsrecht. In principe kan je je hier als werkgever dan ook niet tegen verzetten. Evenmin kan je eisen dat je medewerker aantoont dat hij effectief deelnam aan de betoging of andere actie.

Enkel in sommige sectoren, zoals in de non-profitsector, kan je personeel opvorderen om een minimale dienstverlening te verzekeren.

Hebben je medewerkers recht op loon?

Medewerkers die deelnemen aan de staking, leveren geen prestaties en hebben daardoor ook geen recht op loon. Als een medewerker lid is van een vakbond dan zal hij of zij van hen een stakingsvergoeding krijgen. Medewerkers die gewoon komen werken, moet je uiteraard wel betalen.

Een medewerker die al het mogelijke doet om tijdig op het werk te raken, maar die door omstandigheden buiten zijn wil om, niet of niet tijdig op het werk of bedrijventerrein raakt, bijvoorbeeld door een niet te voorziene versperring van de openbare weg, heeft recht op gewaarborgd dagloon.

Kan je een beroep doen op uitzendkrachten?

Aangezien de deelname van je medewerkers aan de actie mogelijk gevolgen heeft voor de activiteiten in je bedrijf, kan je geen beroep doen op uitzendkrachten om die afwezigheden op te vangen.