My Liantis

Ondernemen 05 september 2017

Starten met een hotel, B&B, camping of vakantiepark in België?

Wanneer u wil starten met de uitbating van toeristenlogies in de vorm van een hotel, een B&B, een camping of een vakantiepark, moet u rekening houden met verschillende verplichtingen. Deze regels verschillen in België van gewest tot gewest.

Vlaamse Gewest

Wie in het Vlaamse Gewest wil starten, is verplicht om zich – volgens het Logiesdecreet – sinds 1 april 2017 aan te melden bij Toerisme Vlaanderen. De uitbating moet alvast voldoen aan de verplichte basisvoorwaarden en algemene uitbatingsnormen voor terrein- of kamergebonden logies. Zo moet je onder meer beschikken over een brandveiligheidsattest, een brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor zelfstandigen, … Daarnaast zijn er heel wat verplichte uitbatingsnormen rond meubilair, sanitaire voorzieningen, elektriciteit,… Zodra u zich aangemeld hebt bij Toerisme Vlaanderen, kan je logies beginnen uit te baten.

Na de aanmelding kan je ook een erkenning aanvragen. Met deze vrijwillige erkenning kan je ook gebruik maken van een beschermde benaming zoals hotel of B&B, maar dat is geen verplichting. Daarnaast kan er ook een comfortclassificatie gekoppeld worden aan de B&B. Enkel wie een erkend logies uitbaat, kan subsidies aanvragen en gebruik maken van een erkenningsschild. Bij de erkenningsaanvraag komt er steeds een adviseur van Toerisme Vlaanderen ter plaatse. Vaak zal deze adviseur ook meteen de comfortclassificatie toekennen.

Waalse Gewest

Kies je ervoor om een B&B of een andere vorm van toeristische logies uit te baten in het Waalse Gewest, dan is de aanvraag gelijkaardig zoals in het Vlaamse Gewest. De verplichting om je aan te melden bij het Commissariat Général au Tourisme is sinds 1 januari 2017 van kracht. Ook kan je na de aanmelding een vergunning voor je onderneming aanvragen waardoor je een beschermde benaming mag gebruiken, subsidies kan aanvragen en gebruik kan maken van een schildje.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Start je in Brussel, dan moet je dit steeds voorafgaand melden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Daarvoor moet je een dossier samenstellen met onder andere het bewijs van het brandveiligheidsattest, het bewijs van de verzekering en de betaling van de premie, foto’s en plaatsbeschrijving van het logies, enzovoort. Pas wanneer jouw dossier goedgekeurd is, ontvang je een registratienummer en een identificatielogo. Het Gewest neemt je logies op in de lijst van geregistreerd logies.

Tips

Wijzigingen rond de basiscapaciteit, de uitbater, … moet je altijd doorgeven aan de bevoegde instantie. Ook de stopzetting van de uitbating moet je via een aangetekend schrijven aangeven, samen met het identificatielogo of het schild dat u mocht gebruiken.

Ook wie via het internetplatform AirBnB actief is op de toeristische markt, moet zich aanmelden bij de bevoegde instantie en beantwoorden aan de basisvoorwaarden.

Klaar voor de start?

Dan kan je terecht bij Liantis voor de aanvraag van jouw ondernemingsnummer. Als je dit wenst, brengt Liantis ook meteen de voorafgaande aangifte of de aanmelding voor jou in orde bij het bevoegde Gewest.