My Liantis

Persbericht 12 januari 2021

Startende ondernemers in 2020: vooral jonge wolven

Ondanks de coronacrisis startten in 2020 opnieuw heel wat mensen als zelfstandige ondernemers. Opvallend: 4 op de 10 starters was jonger dan 30, een verjonging in vergelijking met de afgelopen jaren. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Liantis bij 26.020 startende zelfstandigen. “Minder vacatures én minder financiële risico’s doen hen kiezen voor het ondernemerschap.”

Meer twintigers…

Tijdens de coronacrisis durfden vooral jongere mensen het aan om voor het ondernemerschap te kiezen. 38,2% was jonger dan 30. In 2019 was dit nog 33,9% en in 2018 34,2%. Dat analyseert hr-dienstengroep Liantis op basis van 26.020 startende ondernemers die zich vorig jaar aansloten bij hun sociaal verzekeringsfonds. “In onzekere tijden starten vergt natuurlijk een zekere moed. Dat het net jongere mensen zijn die voor het ondernemerschap kiezen, heeft dus enerzijds te maken met het feit dat ze persoonlijk minder risico nemen omdat ze misschien nog geen gezin hebben of andere kosten of leningen lopen hebben. Anderzijds toont het natuurlijk ook aan hoe creatief ze zijn: zelfs in onzekere tijden vinden ze vaak nog steeds het gat in de markt”, aldus Karel Van den Eynde van het kenniscentrum bij Liantis.

Daarnaast waren er vorig jaar minder vacatures. Ook dat kan een reden zijn waarom de jongeren – die net van de schoolbanken komen – kiezen voor een leven als ondernemer. “Uit cijfers van VDAB blijkt dat er bijvoorbeeld 18% minder vacatures waren. Wanneer je als jongere, zonder ervaring, van de schoolbanken komt is het niet makkelijk om werk te vinden. Ook daar zien we een mogelijke reden voor de ‘verjonging’ bij de startende zelfstandigen. Maar niet te onderschatten: ondernemen is de laatste jaren ook veel hipper geworden, en is voor heel wat jongeren dus echt wel een positieve carrièrekeuze”, besluit Karel Van den Eynde.

…minder vijftigplussers

Bij de 50-plussers ziet Liantis het omgekeerde in 2020: hun aandeel bij de starters bedroeg ‘slechts’ 13,5%. Nochtans nam hun aandeel de afgelopen jaren telkens toe, tot 14,6% in 2019. “De laatste jaren merkten we dat meer en meer 50-plussers het aandurfden om hun vaste job op te geven. Vaak in de gedachte: ik moet nog heel wat jaren werken, dus als ik dan mijn eigen baas kan zijn en mijn eigen idee kan uitwerken: graag. In crisistijden merk je dat ze toch wat terughoudender zijn. Het is ook niet evident om zomaar een lange carrière en een stuk zekerheid op te geven”, aldus Van den Eynde.

“Een bijkomende reden kan ook zijn dat door het systeem van tijdelijke werkloosheid tijdens de coronacrisis heel wat ontslagen vermeden werden in 2020. Daardoor zijn er ook minder werkzoekende 50-plussers op de arbeidsmarkt gekomen. In het verleden zagen we dat deze profielen in plaats van op zoek te gaan naar een nieuwe, vaste job – wat niet altijd even makkelijk lukt als oudere medewerker - eerder voor een ondernemerscarrière gingen als zelfstandige consultant of als freelancer.”

Toch vermoeden ze bij Liantis dat het aandeel 50-plussers bij de starters opnieuw zal toenemen na de crisis. Meer zelfs: mogelijk zal het nog meer stijgen dan de afgelopen jaren. “We horen nu al hoe experten het hebben over ‘roaring twenties’ eenmaal de coronacrisis achter de rug is. Mogelijk zal dit er dus voor zorgen dat meer mensen hun toekomst zelf in handen willen nemen, zéker 50-plussers die tijdens de coronacrisis misschien net de kans had om wat spaargeld op te bouwen. Zo hebben ze meteen een startbedrag om hun droom als zelfstandige ondernemer verder uit te bouwen”, aldus Karel Van den Eynde.

Meer Belgische starters

Ten slotte blijkt dat het aandeel Belgische starters ook toenam in 2020. 87,4% van de starters hadden de Belgische Nationaliteit terwijl dat in 2018 en 2019 telkens iets meer was dan 85%. “Dat is het geval omdat de lockdowns in de verschillende Europese landen er natuurlijk voor gezorgd hebben dat het veel minder makkelijk was voor mensen om zich te verplaatsen én in ons land een zaak te starten”, aldus Karel Van den Eynde.

Vervolledigen de top 3 op vlak van nationaliteit:

  • Belgen: 87,39%
  • Roemenen: 4,97%
  • Nederlanders: 1,66%